rssheader

20/01/2021

Nâng cao hiệu quả quản lý với trung tâm GD nghề nghiệp - GD thường xuyên

Hải Bình - 13/01/2021, 13:28 GMT+07 | Bạn đọc
Ảnh minh họa/INT Ảnh minh họa/INT

Hiện nay trung tâm này đã đi vào hoạt động 5 năm nhưng chưa có quy định về kiểm định chất lượng xếp hạng để bảo đảm tính hiệu quả, chất lượng đào tạo cũng như thuận lợi trong công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra.

Về nội dung này, Bộ GD&ĐT cho biết: Bộ GD&ĐT đã ban hành các quy định về kiểm định chất lượng, xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên. Cụ thể: Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012 ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên và Thông tư số 48/2008/TT-BGDĐT ngày 25/8/2008 hướng dẫn xếp hạng và thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo của trung tâm giáo dục thường xuyên. 

Hiện việc kiểm định trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh vẫn được thực hiện theo quy định Thông tư số 42. Tuy nhiên, việc kiểm định chất lượng giáo dục cũng như xếp hạng các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện đang có bất cập vì chủ trương sáp nhập trung tâm dạy nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên và trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp công lập cấp huyện thành trung tâm GDNN-GDTX theo quy định tại Thông tư liên tịch số 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV ngày 19/10/2015. 

Theo quy định của Luật Giáo dục năm 2019, trung tâm GDNN-GDTX là cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân và Bộ trưởng Bộ GD&ĐT có thẩm quyền ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm GDNN-GDTX. 

Tiếp thu ý kiến của cử tri, để nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước với vấn đề này, Bộ GD&ĐT đang xây dựng Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện. Trên cơ sở Quy chế tổ chức, hoạt động của Trung tâm GDNN-GDTX, Bộ tiếp tục nghiên cứu để ban hành Thông tư hướng dẫn xếp hạng Trung tâm GDNN-GDTX và Thông tư quy định về kiểm định chất lượng Trung tâm GDNN-GDTX. Hiện Thông tư kiểm định chất lượng giáo dục trung tâm ngoại ngữ, tin học cũng đang được xây dựng.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm