rssheader

28/07/2021

Giải pháp khắc phục vi phạm dạy học thêm

Hải Bình - 01/07/2021, 14:14 GMT+07 | Bạn đọc

Đề nghị Bộ GD&ĐT xem xét lại chương trình học chính thức của các bậc phổ thông và việc dạy thêm của giáo viên.

Về nội dung này, Bộ GD&ĐT cho biết: Chương trình giáo dục phổ thông ban hành tại Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 5/5/2006 có thời lượng dạy học 1 buổi/ngày. Trong đó, cấp tiểu học nhiều nhất 25 tiết/tuần; cấp THCS và THPT nhiều nhất 29,5 tiết/tuần.

Thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Bộ GD&ĐT đã ban hành Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh, bảo đảm yêu cầu tinh giản, thiết thực, gắn với thực tiễn, được triển khai theo lộ trình quy định tại Nghị quyết số 51/2017/QH14 bắt đầu từ năm học 2020 - 2021 đối với lớp 1 sẽ khắc phục được những hạn chế của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành.

Để chuẩn bị cho việc triển khai chương trình mới, Bộ GD&ĐT đã có nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực học sinh; thực hiện tinh giản nội dung dạy học trong sách giáo khoa; sửa đổi, bổ sung Quy chế đánh giá học sinh THCS, THPT để việc kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục học sinh khách quan hơn.

Bộ GD&ĐT đã ban hành khung thời gian năm học 2020 - 2021 theo hướng tinh giản thời gian thực học của học sinh trường THCS, THPT từ 37 tuần xuống còn 35 tuần. Những quy định này đã có tác dụng tích cực đối với việc thực hiện chương trình theo hướng giảm tải; giúp cho việc thực hiện tốt phương pháp giáo dục tích cực, tăng cường hoạt động ngoại khoá, trải nghiệm cho học sinh; kiểm tra, đánh giá, thi cử nhẹ nhàng, không nặng về kiểm tra kiến thức mà tập trung đánh giá sự phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Bộ GD&ĐT xem đây là giải pháp quan trọng nhằm từng bước khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm không đúng quy định.

Việc quản lý dạy thêm, học thêm hiện nay đang thực hiện theo quy định tại Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành quy định về dạy thêm, học thêm. Để nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND các tỉnh, thành phố tăng cường quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn; sự tham gia giám sát của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể; công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, Bộ GD&ĐT đang nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT nhằm bảo đảm các quy định quản lý về hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm