rssheader

16/04/2021

Đầu tư cơ sở vật chất giáo dục từ ngân sách địa phương

Hải Bình - 25/02/2021, 11:14 GMT+07 | Bạn đọc
Ảnh minh họa/INT Ảnh minh họa/INT

Về nội dung này, Bộ GD&ĐT cho biết: Để hỗ trợ địa phương, Bộ GD&ĐT đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành liên quan để tham mưu Chính phủ cân đối, bố trí nguồn vốn trái phiếu Chính phủ để thực hiện kiên cố hóa trường, lớp học. Do nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho lĩnh vực giáo dục giai đoạn 2017 - 2020 hạn chế nên giai đoạn này tập trung ưu tiên xây dựng phòng học mầm non và tiểu học tại các xã đặc biệt khó khăn, biên giới, an toàn khu, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.

Bộ GD&ĐT đã có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương dành ngân sách thỏa đáng từ nguồn vốn ngân sách địa phương để đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục, thực hiện lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia, trái phiếu Chính phủ, đáp ứng nhu cầu cơ sở vật chất trường học của địa phương.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, trong thời gian tới, Bộ GD&ĐT tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan báo cáo Chính phủ trong việc ưu tiên bố trí nguồn vốn và mở rộng đối tượng hưởng lợi để hỗ trợ các địa phương thực hiện kiên cố hóa trường, lớp học.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm