Đầu tư cơ sở vật chất triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới

GD&TĐ - Cử tri tỉnh Lâm Đồng kiến nghị quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới (đặc biệt là các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn).
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Về nội dung này, Bộ GD&ĐT cho biết: Để hỗ trợ các địa phương khó khăn tăng cường cơ sở vật chất, Bộ GD&ĐT đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành đã xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các Chương trình, Đề án hỗ trợ cơ sở vật chất như: Quyết định số 775/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 1436/QĐ-TTg phê duyệt Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025... Các chương trình, đề án có nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ các địa phương khó khăn, đồng thời tạo cơ sở pháp lý và trách nhiệm để các địa phương huy động các nguồn lực bảo đảm cơ sở vật chất trường, lớp học.

Bộ GD&ĐT đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan để tham mưu Chính phủ cân đối, bố trí các nguồn vốn để hỗ trợ các địa phương có điều kiện khó khăn thực hiện đầu tư cơ sở vật chất như: Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016 - 2020 để thực hiện kiên cố hóa trường, lớp học tại các xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; nguồn vốn hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn giai đoạn 2016 - 2020; nguồn vốn hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

Bộ GD&ĐT cũng ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện tăng cường cơ sở vật chất cho trường học. Theo đó, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung: Hoàn thiện quy hoạch mạng lưới trường, lớp học; quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hiện có; bảo đảm ngân sách địa phương chi cho GD-ĐT, dành ngân sách thỏa đáng từ nguồn vốn ngân sách địa phương để đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục; thực hiện lồng ghép có hiệu quả  nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia, trái phiếu Chính phủ. Khuyến khích, huy động đến mức cao nhất mọi nguồn lực,  nguồn vốn trong dân cư, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và nhà đầu tư dưới nhiều hình thức (góp vốn xây dựng, hiến đất xây dựng, đầu tư xây dựng trực tiếp, cho vay vốn đầu tư xây dựng...) để góp phần đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Bộ GD&ĐT tiếp tục rà soát, tham mưu, đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương căn cứ vào điều kiện thực tế để có phương án rà soát, sắp xếp bố trí, bảo đảm đội ngũ giáo viên; quan tâm hỗ trợ cơ sở vật chất và phân bổ, bố trí kinh phí cho địa phương đặc biệt khó khăn như Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã kiến nghị.

Dấu hiệu mãn dục ở nam giới

Dấu hiệu mãn dục ở nam giới

GD&TĐ -  Khác với nữ giới, chức năng sinh sản dừng hoàn toàn khi mãn kinh thì ở đàn ông, chức năng sinh lý giảm dần chứ không hoàn toàn mất hẳn.