rssheader

24/11/2020

Trung Quốc: Tăng cường kết hợp tài liệu từ viện bảo tàng vào nhà trường

Hải Yến - 20/10/2020, 16:11 GMT+07 | Giáo dục bốn phương
Một viện bảo tàng ở Trung Quốc. Một viện bảo tàng ở Trung Quốc.

Theo tài liệu trên, các trường học trên toàn quốc được khuyến khích thiết kế các hoạt động mới liên quan đến lịch sử, khoa học tự nhiên và công nghệ, dựa trên các bộ sưu tập trong các bảo tàng địa phương. Giáo trình của các khóa học tiếng Trung, lịch sử, địa lý, mỹ thuật, vật lý, hóa học, sinh học... sẽ bao gồm nội dung về bảo tàng. Các mục tiêu GD khác nhau sẽ được thiết lập cho HS ở các lớp khác nhau.

Theo hướng dẫn, nhiều hoạt động ngoại khóa sau 3:30 chiều được khuyến khích để giới thiệu các bảo tàng. Không chỉ các chuyến tham quan có hướng dẫn viên đến các địa điểm mà hoạt động nay cũng cần những hình thức sáng tạo như bài giảng, trò chơi đóng vai, truyện tranh về bảo tàng để tăng hứng thú cho HS.

Các chương trình đào tạo cho GV sẽ bao gồm những nội dung liên quan và sự phối hợp tốt hơn giữa các bộ phận khác nhau của chính quyền địa phương để đảm bảo hỗ trợ tài chính và đánh giá hoạt động GD về bảo tàng.

Giám đốc Luo Jing của Bộ phận bảo tàng và di tích xã hội thuộc Cục Di sản Văn hóa Quốc gia cho biết: “Chúng tôi đã thấy nhiều ví dụ điển hình tận dụng được tối đa các bảo tàng làm lớp học trong những năm gần đây. Điều này phù hợp với nhu cầu của GD để khám phá tài nguyên của các bảo tàng ở một mức độ sâu hơn”.

Ông Luo cho biết hướng dẫn mới nhằm phát triển các kênh mới nhằm tận dụng viện bảo tàng trong việc dạy học ở trường. “Trọng tâm vẫn là làm thế nào để HS học tập tốt hơn ở trường” – ông nói – “Nhưng các hoạt động liên quan đến bảo tàng có thể có sự tương tác, hấp dẫn hơn”.

Ông hy vọng những hoạt động trên có thể nuôi dưỡng “lòng yêu nước” của HS tốt hơn.

Theo China Daily
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm