Đoàn thanh niên Bộ GD&ĐT tích cực hưởng ứng hiến máu tình nguyện

Đoàn thanh niên Bộ GD&ĐT tích cực hưởng ứng hiến máu tình nguyện

Ngày 29/5/2020 Đoàn thanh niên Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bệnh viện hữu nghị Việt Đức, Học viện Quản lý giáo dục tổ chức “Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2020”.

Đoàn thanh niên Bộ GD&ĐT tích cực hưởng ứng hiến máu tình nguyện ảnh 1
Đoàn thanh niên Bộ GD&ĐT tích cực hưởng ứng hiến máu tình nguyện ảnh 2
Đoàn thanh niên Bộ GD&ĐT tích cực hưởng ứng hiến máu tình nguyện ảnh 3
Trong ngày hôm nay hơn 100 đơn vị máu đã được những tình nguyện viên là đoàn viên thanh niên các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Bộ Giáo dục và Đào tạo, cán bộ, công chức và người lao động hiến tặng.
Đoàn thanh niên Bộ GD&ĐT tích cực hưởng ứng hiến máu tình nguyện ảnh 4
Đoàn thanh niên Bộ GD&ĐT tích cực hưởng ứng hiến máu tình nguyện ảnh 5
Kết quả đã có hơn 100 đơn vị máu được hiến tặng, bổ sung vào ngân hàng máu quốc gia.
Đoàn thanh niên Bộ GD&ĐT tích cực hưởng ứng hiến máu tình nguyện ảnh 6
Đây là một trong những hoạt động hướng về cộng đồng, đặc biệt “Hiến máu tình nguyện” là một nghĩa cử cao đẹp thể hiện truyền thống tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam nói chung và thế hệ trẻ thanh niên Bộ Giáo dục và Đào tạo nói riêng.