Đề nghị ngưng hiệu lực quy định tại một số Thông tư

0:00 / 0:00
0:00
GD&TĐ - Cử tri tỉnh Hà Nam đề nghị cho điều chỉnh, bổ sung ban hành các văn bản phù hợp với Luật Giáo dục 2019 và lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên theo Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020.
Ảnh minh họa Internet.
Ảnh minh họa Internet.

Ví dụ: Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia còn bất cập về tiêu chuẩn trình độ. Như Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh theo Điều 18, Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 quy định: “Tỷ lệ giáo viên đạt trên chuẩn trình độ đào tạo đạt ít nhất 65%, đối với các trường thuộc vùng khó khăn đạt ít nhất 50%”.

Về vấn đề cử tri kiến nghị, ngày 20/10/2021, Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư số 29/2021/TT-BGDĐT quy định ngưng hiệu lực quy định về chuẩn trình độ đào tạo của nhà giáo tại một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành.

Theo đó, trong thời gian ngưng hiệu lực quy định đạt chuẩn trình độ đào tạo theo Điều 1 Thông tư số 29/2021/TT-BGDĐT, các tổ chức, cá nhân liên quan không căn cứ quy định đạt chuẩn trình độ đào tạo hoặc đạt trên chuẩn trình độ đào tạo để đánh giá, tự đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc kiểm định chất lượng giáo dục, công nhận đạt chuẩn quốc gia, kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.