Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên Học viện Quản lý Giáo dục

Minh Phong - 07/07/2020, 11:47 GMT+7 | Trẻ
PGS.TS Trần Hữu Hoan - Phó Giám đốc Học viện Quản lý Giáo dục trao Giấy khen và phần thưởng cho sinh viên Vũ Văn Liêm PGS.TS Trần Hữu Hoan - Phó Giám đốc Học viện Quản lý Giáo dục trao Giấy khen và phần thưởng cho sinh viên Vũ Văn Liêm

Phát biểu tại hội nghị, GS Phạm Quang Trung biểu dương những cố gắng tích cực của sinh viên trong hoạt động nghiên cứu khoa học. 

Nhiều bài viết của sinh viên được đăng trong cuốn Đặc san "Sinh viên nghiên cứu khoa học" của Học viện đã mang lại giá trị nhất định và bám sát thực tế.

Phản biện ý kiến cho rằng, sinh viên làm nghiên cứu khoa học cho vui, GS Phạm Quang Trung viện dẫn, trên thế giới, sinh viên đã có những công trình nghiên cứu "khổng lồ" và đã tạo được tiếng vang lớn.

Theo Giám đốc Học viện Quản lý Giáo dục, những năm gần đây sinh viên của Học viện đã có bước tiến vượt bậc trong nghiên cứu khoa học. Bằng chứng là 27 bài nghiên cứu khoa học của sinh viên đã được lựa chọn đăng trong cuốn Đặc san.

GS Phạm Quang Trung phát biểu tại Hội nghị

Sản phẩm của sinh viên đã tạo ra những giá trị thiết thực. Quan trọng là, các em đã hình thành và phát triển tư duy, phương pháp luận để giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Ngoài ra, các em được rèn kỹ năng, biết cách tự lập dàn ý, lập kế hoạch nghiên cứu và xác định hướng đi phù hợp để có được sản phẩm.

GS Phạm Quang Trung khẳng định: Nghiên cứu khoa học chính là cơ hội để sinh viên kiểm tra, củng cố lại kiến thức đã học. 

Trước mắt, các em có thể nghiên cứu những đề tài gần gũi với mình, chẳng hạn như: Một số vấn đề về kỹ năng nghề nghiệp, hướng nghiệp… Các em cần biến kiến thức lý thuyết trên giảng đường thành kiến thức thực tế của mình.

TS Lê Thị Ngọc Thúy báo cáo kết quả chính về hoạt động khoa học công nghệ của sinh viên Học viện Quản lý Giáo dục trong năm học 2019-2020 và định hướng năm học 2020-2021 

Kết quả thực hiện các đề tài khoa học công nghệ của sinh viên cho thấy, sinh viên đã có nhận thức đúng về nghiên cứu khoa học. Nhiều sinh viên đã hiểu và thực hiện tốt kỹ năng nghiên cứu như: Đề xuất đề tài nghiên cứu, viết thuyết minh, báo cáo tổng kết đề tài khoa học, thuyết trình đề tài khoa học.

Theo TS Lê Thị Ngọc Thúy – Trưởng Phòng Quản lý Khoa học (Học viện Quản lý Giáo dục), nghiên cứu khoa học của sinh viên là bộ phận của hoạt động nghiên cứu khoa học trong Học viện và không thể tách rời công tác đào tạo.

Sinh viên Phạm Tuyết Nhung báo cáo thực trạng hoạt động Marketing trực tuyến trong trường mầm non tư thục.

Học viện luôn tạo điều kiện thuận lợi, nguồn kinh phí để khuyến khích sinh viên thực hiện nghiên cứu khoa học. Theo đó, một trong những kết quả nổi bật của hoạt động này là: Các Khoa có sinh viên thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.

Trong tổng số 7 đề tài nghiên cứu thì Khoa Quản lý: 4 đề tài; Khoa Giáo dục: 3 đề tài. Trong đó, có 3 đề tài được đề xuất để xét ở Hội đồng cấp Học viện.

Đây là những kỹ năng về học thuật mà sinh viên đạt được qua hoạt động khoa học công nghệ. "Thực tế cho thấy, các sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học đều có thành tích cao trong học tập và trong các hoạt động giáo dục khác" – TS Lê Thị Ngọc Thúy chia sẻ.

Hội nghị đã được nghe một số báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học như: "Thực trạng năng lực thông tin của sinh viên Học viện Quản lý Giáo dục"; "Những yếu tố ảnh hưởng đến hứng thú học tập của sinh viên Học viện Quản lý Giáo dục"; "Thực trạng hoạt động Marketing trực tuyến trong trường mầm non tư thục". Các báo cáo đã được Hội đồng khoa học cấp Học viện ghi nhận, đánh giá cao giá cao. Nhân dịp này, Giám đốc Học viện Quản lý Giáo dục đã tặng Giấy khen và trao thưởng cho các sinh viên có thành cao trong nghiên cứu khoa học.


Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm