Dân số-KHHGĐ

Những dấu ấn đầu tiên của Đề án 818

Những dấu ấn đầu tiên của Đề án 818

GD&TĐ - Đề án 818 về xã hội hóa các phương tiện tránh thai (PTTT) và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản (KHHGĐ-SKSS) bước đầu đã có hiệu ứng tích cực và đạt được những kết quả khích lệ.

Cuộc “bẻ ghi” chính sách dân số

Cuộc “bẻ ghi” chính sách dân số

GD&TĐ - GS.TS Nguyễn Đình Cử đã nói như vậy về sự chuyển đổi trọng tâm chính sách dân số từ Dân số - Kế hoạch hóa gia đình sang Dân số và Phát triển – một tư tưởng chủ đạo của Kết luận 119/KL-TW tháng 1 năm 2016. 

Quản lý và đảm bảo chất lượng phương tiện tránh thai:  Khoảng trống lớn

Quản lý và đảm bảo chất lượng phương tiện tránh thai: Khoảng trống lớn

GD&TĐ - Vừa qua, nhóm nghiên cứu của Tổng cục DS-KHGĐ, Trường Đại học Y tế công cộng và Đại học Dược Hà Nội đã tiến hành đề tài nghiên cứu khoa học “Thực trạng chính sách quốc gia về quản lý và đảm bảo chất lượng phương tiện tránh thai tại Việt Nam”, từ đó đề xuất những khuyến nghị nhằm phát triển và hoàn thiện khung chính sách liên quan đến sản xuất, nhập khẩu, lưu trữ và phân phối các phương tiện tránh thai tại Việt Nam.