Dân số-KHHGĐ

Cuộc “bẻ ghi” chính sách dân số

Cuộc “bẻ ghi” chính sách dân số

GD&TĐ - GS.TS Nguyễn Đình Cử đã nói như vậy về sự chuyển đổi trọng tâm chính sách dân số từ Dân số - Kế hoạch hóa gia đình sang Dân số và Phát triển – một tư tưởng chủ đạo của Kết luận 119/KL-TW tháng 1 năm 2016. 

Quản lý và đảm bảo chất lượng phương tiện tránh thai:  Khoảng trống lớn

Quản lý và đảm bảo chất lượng phương tiện tránh thai: Khoảng trống lớn

GD&TĐ - Vừa qua, nhóm nghiên cứu của Tổng cục DS-KHGĐ, Trường Đại học Y tế công cộng và Đại học Dược Hà Nội đã tiến hành đề tài nghiên cứu khoa học “Thực trạng chính sách quốc gia về quản lý và đảm bảo chất lượng phương tiện tránh thai tại Việt Nam”, từ đó đề xuất những khuyến nghị nhằm phát triển và hoàn thiện khung chính sách liên quan đến sản xuất, nhập khẩu, lưu trữ và phân phối các phương tiện tránh thai tại Việt Nam.

Tin tiêu điểm