Chùm ảnh Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo với hệ thống dẫn đường mới
Chùm ảnh Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo với hệ thống dẫn đường mới
Chùm ảnh Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo với hệ thống dẫn đường mới
Chùm ảnh Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo với hệ thống dẫn đường mới
Chùm ảnh Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo với hệ thống dẫn đường mới
Chùm ảnh Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo với hệ thống dẫn đường mới
Chùm ảnh Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo với hệ thống dẫn đường mới
Chùm ảnh Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo với hệ thống dẫn đường mới
Chùm ảnh Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo với hệ thống dẫn đường mới Chùm ảnh Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo với hệ thống dẫn đường mới Chùm ảnh Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo với hệ thống dẫn đường mới Chùm ảnh Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo với hệ thống dẫn đường mới Chùm ảnh Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo với hệ thống dẫn đường mới Chùm ảnh Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo với hệ thống dẫn đường mới Chùm ảnh Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo với hệ thống dẫn đường mới Chùm ảnh Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo với hệ thống dẫn đường mới

Chùm ảnh Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo với hệ thống dẫn đường mới

GD&TĐ - Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo chiến thuật được trang bị hệ thống dẫn đường mới, KCNA đưa tin ngày 18/5.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ