Cô Liễu Thị Long, giáo viên Trường THPT Lục Nam trong giờ dạy.

Giúp giáo viên vượt qua áp lực

GD&TĐ - Áp lực công việc nghề nào cũng có, với tính chất đặc thù, người làm nghề giáo cần tự trang bị kỹ năng, tìm giải pháp hợp lý để vượt qua áp lực.
Cô trò Trường Tiểu học Nậm Căn I (Kỳ Sơn, Nghệ An).

Phân cấp, phân quyền trong quản lý giáo dục: 'Quyền ít' không thể đòi hỏi 'lực nhiều'

GD&TĐ - Đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo là mục tiêu cả nước hướng tới, là kỳ vọng của người dân để tạo ra thế hệ trẻ đáp ứng tiêu chí của công dân toàn cầu. Thực hiện nhiệm vụ trên đòi hỏi sớm có giải pháp tháo gỡ những bất cập trong quản lý Nhà nước về giáo dục. Bởi “quyền ít”, ngành Giáo dục dựa vào “lực” nào để làm?
Cán bộ, giáo viên Tiền Giang tham gia tập huấn SGK Chương trình GDPT mới.

Phân cấp, phân quyền trong quản lý giáo dục: Hiểu đúng và đủ

GD&TĐ - Trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục bảo đảm sự thống nhất trong quản lý, xác định nhiệm vụ, phân quyền từ Trung ương đến địa phương. Tuy nhiên, để hiểu đúng và đủ về sự thống nhất này không chỉ riêng ngành Giáo dục, mà cần có sự vào cuộc của các ngành, cấp và xã hội.