Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức đào tạo sinh viên năm cuối bị tác động bởi dịch Covid-19

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT hướng dẫn tổ chức đào tạo cho sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh năm cuối bị tác động của dịch Covid-19 và thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP.
Ảnh minh hoạ/internet
Ảnh minh hoạ/internet

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, Bộ GD&ĐT yêu cầu các đại học, trường đại học, học viện, trường cao đẳng sư phạm, trường cao đẳng có đào tạo ngành Giáo dục Mầm non, viện nghiên cứu có đào tạo trình độ tiến sĩ (gọi chung là cơ sở đào tạo) tiếp tục thực hiện các phương án phòng chống dịch theo chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền, phù hợp với điều kiện, đặc điểm của từng địa phương và cơ sở đào tạo.

Để thống nhất thực hiện, Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo thực hiện: Căn cứ vào yêu cầu phòng, chống dịch tại địa phương, các cơ sở đào tạo áp dụng biện pháp tổ chức đào tạo phù hợp; tổ chức thành các nhóm nhỏ sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh năm cuối (gọi chung là người học) với số lượng bảo đảm theo quy định để tổ chức hoạt động thực hành, thực tập, giảng dạy và đánh giá kết quả học tập các học phần của chương trình đào tạo chưa chuyển đổi sang đào tạo trực tuyến toàn phần.

Các cơ sở đào tạo tiếp tục ưu tiên, tạo điều kiện tối đa để người học hoàn thành khóa học bằng cách tổ chức hoạt động dạy và học, đánh giá kết quả học tập và đánh giá tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp kết hợp trực tuyến trong thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT .

Căn cứ vào đặc điểm, yêu cầu của chương trình đào tạo bắt buộc phải học trực tiếp tại cơ sở đào tạo hoặc cơ sở thực hành/thực tập, cơ sở đào tạo chủ động điều chỉnh kế hoạch và gia hạn thời gian học tập, nghiên cứu và bảo vệ tốt nghiệp cho các khoá đào tạo trong thời gian không học tập trung do dịch Covid-19, chỉ kết thúc học phần/khóa học khi người học được đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra của học phần/chương trình đào tạo.

Các cơ sở đào tạo thực hiện đẩy mạnh chuyển đổi số theo hướng tập trung vào đổi mới quản trị nhà trường và phương pháp dạy và học theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp kết hợp trực tuyến; tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý và người học; xây dựng và phát triển học liệu số, thực hiện chuyển đổi các học phần sang hình thức đào tạo trực tiếp kết hợp trực tuyến hoặc đào tạo trực tuyến toàn phần với chuẩn đầu ra như đối với đào tạo trực tiếp.

Theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, các cơ sở đào tạo xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động thích ứng, linh hoạt, an toàn, hiệu quả với lộ trình cụ thể, khả thi, bảo đảm an toàn cho người học, giảng viên, cán bộ quản lý và người lao động trong trạng thái bình thường mới. Tổ chức thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với diễn biến dịch bệnh tại cơ sở, địa phương, tổ chức cho người học được tiêm phòng Covid-19.

Các cơ sở đào tạo thực hiện các nội dung nêu trên và chịu trách nhiệm giải trình theo quy định. Trong trường hợp cần trao đổi thêm, cơ sở đào tạo liên hệ với Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (qua Vụ Giáo dục Đại học theo địa chỉ e-mail: vugddh@moet.gov.vn) để được thống nhất giải đáp.