Bến Tre hỗ trợ học phí cho sinh viên chính quy y dược

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Theo đó, đối tượng hỗ trợ học phí theo học tại Trường ĐH Y dược Thành phố Hồ Chí Minh; ĐHQG Hồ Chí Minh; Trường ĐH Y dược cần Thơ; Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch bao gồm:

Thứ nhất: Thí sinh thi thiếu điểm vào hệ chính quy chuyên ngành y, được được UBND tỉnh cử đào tạo theo địa chỉ sử dụng.

Với đối tượng này, ngân sách nhà nước tỉnh hỗ trợ 70% học phí theo hợp đồng đào tạo với cơ sở đào tạo công lập, sinh viên đóng 30% học phí theo hợp đồng đào tạo. Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% học phí đối với đào tạo chuyên ngành hiếm (Lao, Phong, Pháp y, Tâm thần, Giải phẫu bệnh).

Thứ 2: Sinh viên hệ chính quy chuyên ngành y, dược được UBND tỉnh phê duyệt tham gia hưởng chính sách đào tạo theo địa chỉ sử dụng.

Với đối tượng này, ngân sách nhà nước tỉnh hỗ trợ 100% học phí của sinh viên với cơ sở đào tạo công lập. Hỗ trợ tiền tài liệu, dụng cụ học tập hàng tháng (khoán trọn gói): 1.400.000 đồng/1 tháng,12 tháng/năm của 1 khóa đào tạo theo quy định.

Thứ 3: Sinh viên hệ chính quy đã tốt nghiệp chuyên ngành y, được tự đào tạo tự nguyện về công tác theo sự phân công của UBND tỉnh; kết quả tốt nghiệp đạt từ mức Khá trở lên, có tuổi đời không quá 40 tuổi:

Đối tượng này được hỗ trợ theo định mức tương đương cùng niên khóa, cùng cơ sở đào tạo cho 1 khóa học theo quy định của đối tượng là sinh viên hệ chính quy chuyên ngành y, dược được UBND tỉnh phê duyệt tham gia hưởng chính sách đào tạo theo địa chỉ sử dụng.

Đối tượng hưởng chính sách phải thực hiện đầy đủ theo cam kết về thời gian phục vụ theo sự phân công của cấp có thẩm quyền.

Trường hợp không thực hiện như cam kết, sinh viên hoặc gia đình sinh viên có nghĩa vụ bồi hoàn kinh phí đào tạo theo Quyết định số 53/2017/QĐ-ƯBND của UBND tỉnh.

Ảnh minh họa/INT

Những đứa con trong bộ đội

GD&TĐ - Năm 1958, vài năm sau khi đình chiến chiến tranh Triều Tiên, quân tình nguyện số 23 trở về quê hương và đóng quân tại Hắc Long Giang.
Học sinh Trường PTDTBT Tiểu học Mường Báng (huyện Tủa Chùa) đọc sách tại Thư viện nhà trường.

Sẻ chia với vùng khó

GD&TĐ - Sẻ chia với vùng khó là hoạt động nhân văn thu hút nhiều tổ chức, cá nhân tham gia những năm gần đây.