Trao đổi

Sử dụng thí nghiệm hiệu quả trong dạy Hóa học

Sử dụng thí nghiệm hiệu quả trong dạy Hóa học

GD&TĐ - Thí nghiệm hóa học là một yếu tố đặc trưng trong hoạt động dạy học, là dạng phương tiện trực quan chủ yếu, giữ vai trò cơ bản trong việc thực hiện các nhiệm vụ dạy học hóa học ở trường phổ thông. 

Quy trình xây dựng chuyên đề dạy học

Quy trình xây dựng chuyên đề dạy học

GD&TĐ - Theo tài liệu hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, mỗi chuyên đề dạy học phải giải quyết trọng vẹn một vấn đề học tập. Vì vậy, việc xây dựng mỗi chuyên đề dạy học cần thực hiện theo quy trình nhất định.

Kinh nghiệm quý học, nghiên cứu bài toán đếm

Kinh nghiệm quý học, nghiên cứu bài toán đếm

GD&TĐ - Sáng kiến là một tài liệu quý đối với các em học sinh và các thầy cô trong quá trình học tập và nghiện cứu bài toán đếm. Để tổng hợp được sáng kiến trên, tác giả đã phải tìm hiểu và nghiên cứu nhiều sách, với nhiều thời gian.