Trao đổi

Phân loại bài tập trong dạy học lịch sử ở trường THPT

Phân loại bài tập trong dạy học lịch sử ở trường THPT

GD&TĐ - Việc phân loại bài tập nói chung và bài tập lịch sử nói riêng có tầm quan trọng đặc biệt, vì nó giúp hiểu được vị trí, tác dụng của từng loại để trên cơ sở đó tiến hành xây dựng nội dung và phương pháp vận dụng thích hợp.

Giải pháp đổi mới hoạt động của tổ chuyên môn

Giải pháp đổi mới hoạt động của tổ chuyên môn

GD&TĐ - Tổ chuyên môn là một bộ phận trong bộ máy của trường học dưới sự quản lý của hiệu trưởng, ban giám hiệu; tuy nhiên không phải vì thế mà thụ động chờ đợi cấp trên “cầm tay chỉ việc” mà phải chủ động sáng tạo. Hoạt động của tổ chuyên môn cũng có những nguyên tắc riêng, đặc thù riêng.