#Triển khai Chương trình GDPT mới

20 kết quả phù hợp

Tập trung nguồn lực tăng cường CSVC triển khai Chương trình GDPT mới là ưu tiên hàng đầu của các địa phương. Ảnh minh họa

Năm học 2020-2021: Những điểm nhấn

GD&TĐ - Tập trung nguồn lực, tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học triển khai Chương trình GDPT mới là ưu tiên hàng đầu của các địa phương.