rssheader

22/10/2020

Khảo sát thanh niên về mục tiêu phát triển bền vững

Ngọc Trang - 02/02/2018, 18:26 GMT+07 | Trẻ
Khảo sát Thanh niên về Các Mục tiêu Phát triển Bền vững giúp tiếng nói và nguyện vọng của bạn được phản ánh trong Chiến lược hoạt động dành cho Thanh niên của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam.
Khảo sát Thanh niên về Các Mục tiêu Phát triển Bền vững giúp tiếng nói và nguyện vọng của bạn được phản ánh trong Chiến lược hoạt động dành cho Thanh niên của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam.

Việt Nam cam kết thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030, cùng với 192 nước thành viên Liên hợp quốc. Với 27,7% dân số trong độ tuổi từ 16-30, thanh niên Việt Nam giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp phát triển đất nước và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững.

Tại Lễ Công bố khảo sát, Giám đốc quốc gia của Chương trình phát triển LHQ (UNDP) tại Việt Nam, Bà Caitlin Wiesen, cho biết UNDP cùng với với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI) và Trung tâm Nghiên cứu phát triển bền vững (CSDS) tiến hành Khảo sát này để có thể “hiểu rõ hơn mối quan tâm, nhận thức, và nguyện vọng của thanh niên cũng như những Mục tiêu được cho là quan trọng đối với tương lai của họ”.

“Chúng tôi hy vọng rằng thông qua khảo sát này, nhận thức về Mục tiêu phát triển bền vững của thanh niên sẽ cung cấp thông tin cần thiết cho những nỗ lực vì sự phát triển,” Bà Wiesen nói. “Chúng ta coi thanh niên là lực lượng chủ chốt trong việc thực hiện các Mục tiêu, vậy thì đã đến lúc cần thay đổi khái niệm hợp tác với thanh niên với vai trò là người thụ hưởng sang vai trò là người đi tiên phong tạo ra sự thay đổi, chủ động thực hiện các Mục tiêu và xây dựng tương lai họ mong muốn.

Hơn 7.000 thanh niên từ khắp 63 tỉnh thành trong cả nước đã tham gia khảo sát, với gần 75% là nữ và 65% sống ở khu vực đô thị. Điều đáng chú ý là gần ba phần tư số người trả lời khảo sát nói rằng họ chưa hề nghe thấy Mục tiêu phát triển bền vững trước đó.

Khi được hỏi về những mục tiêu mà bạn cảm thấy gần gũi nhất và sẵn sàng tham gia thực hiện nhất, 51% chọn Giáo dục chất lượng (SDG4); 33,54% chọn Sức khỏe và Có cuộc sống tốt (SDG3); 31,85% chọn Bình đẳng giới (SDG5); 25,76% chọn Xóa nghèo (SDG1) ; 25,35% chọn Không còn nạn đói (SDG2); và 19,73 % chọn Hòa bình, Công lý và Thể chế mạnh mẽ (SDG16).

Khảo sát cho thấy nhìn chung thanh niên quan tâm đến Mục tiêu phát triển bền vững nhưng lại không biết phải làm gì thông qua những hoạt động trong cuộc sống hàng ngày và hành động của mỗi người dân có thể giúp cản thiện xã hội Việt Nam như thế nào.

Nhằm khuyến khích thanh niên tham gia thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững, Khảo sát khuyến nghị cần có các Cơ chế phối hợp và hỗ trợ; Cách tiếp cận nhạy cảm giới; Chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức và Huy động người dân tham gia vào các hoạt động chung.

Theo ông Đào Đình Tấn, Chánh văn phòng, Văn phòng phát triển bền vững, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Việt Nam đã đăng kí trình bày Báo cáo Rà soát Quốc gia tự nguyện tại Diễn đàn cấp cao về Phát triển bền vững vào tháng 7 năm 2018.

Báo cáo này là một phần của các cơ chế theo dõi và đánh giá việc thực hiện Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển Bền vững, các quốc gia thành viên được khuyến khích tiến hành đánh giá và rà soát trong quá trình thực hiện ở cấp quốc gia và cấp địa phương. “Các kết quả, phát hiện từ Khảo sát này sẽ là thông tin đầu vào hữu ích cho Báo cáo Rà soát Quốc gia tự nguyện mà Việt Nam sẽ trình bày tại Diễn đàn Chính trị cấp cao năm 2018,” ông cho biết.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm