rssheader

17/09/2021

Giải thưởng Giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn được trao vào 21/6

Ngọc Trang - 23/03/2018, 11:22 GMT+07 | Trẻ
Giải thưởng Giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn được trao vào 21/6

Giải thưởng nhằm phát hiện và kịp thời tuyên dương, cổ vũ các cán bộ, phóng viên có các tác phẩm báo chí xuất sắc về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành và xã hội đối với sự nghiệp chăm lo, giáo dục và phát huy thế hệ trẻ.

Các tác phẩm tham dự Giải thưởng cần phản ánh chính xác, hiệu quả một trong các nội dung sau:

- Những cách làm hay, mô hình, kinh nghiệm, nhân tố mới, những ý tưởng sáng tạo trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, XI, Chỉ thị 05, Chỉ thị 42 của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

- Các mô hình, hoạt động, công trình thanh niên; các tấm gương đảng viên trẻ, cán bộ đoàn, thanh thiếu nhi tiêu biểu trên các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, kinh doanh, quốc phòng, an ninh - trật tự, văn hóa - nghệ thuật, thể thao, hoạt động xã hội… gắn với việc xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới.

- Lý luận và thực tiễn các vấn đề về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay. Vai trò của tổ chức Đoàn các cấp và cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

- Triển khai các phong trào hành động cách mạng, các chương trình đồng hành với thanh niên, trọng tâm là phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên trong học tập”; “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”; “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”.

- Công tác xây dựng Đoàn vững mạnh về tư tưởng chính trị, tổ chức và hành động, trong đó trọng tâm là vấn đề chất lượng cán bộ đoàn, chất lượng cơ sở đoàn, mô hình và tổ chức hoạt động của Đoàn.

- Các vấn đề mới đặt ra đối với công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên trong giai đoạn hiện nay, nhất là trong thanh niên công nhân, thanh niên Việt Nam ở ngoài nước, thanh niên trong khu vực đặc thù.

- Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục, thiếu niên, nhi đồng.

- Các hoạt động của tuổi trẻ hưởng ứng kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; các mô hình, hoạt động, công trình thanh niên; các tấm gương đảng viên trẻ, cán bộ đoàn, thanh thiếu nhi tiêu biểu trên các lĩnh vực gắn với việc xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới.

- Các đề tài khác viết về thanh niên, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Các tác phẩm thuộc tất cả các loại hình báo chí hợp pháp được đăng tải từ ngày 01/6/2017 đến ngày 15/5/2018, có nội dung phù hợp với tiêu chí Giải thưởng đều có thể gửi tham dự.

- Tác phẩm báo chí dự thi ở 1 trong 3 thể loại sau:

+ Ảnh báo chí.

+ Phóng sự, phỏng vấn, bài viết chuyên đề về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

+ Tác phẩm giới thiệu gương điển hình thanh thiếu nhi tiêu biểu.

Thời hạn nhận tác phẩm dự thi: từ ngày 26/3/2018 đến hết ngày 15/5/2018 (thời gian tính theo dấu bưu điện đối với các tác phẩm không nộp trực tiếp).

- Địa điểm gửi tác phẩm dự thi: Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn, số 62 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

-Trao Giải thưởng trong dịp kỷ niệm 93 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam, 21/6/2018.

- Người gửi tác phẩm dự thi có thể là cá nhân tác giả hoặc cơ quan báo chí. Các yêu cầu cụ thể khác đối với tác giả và tác phẩm dự thi nêu cụ thể trong thể lệ kèm theo.

Ban tổ chức trao Giải thưởng trao cho mỗi thể loại, bao gồm:

+ 01 Giải Nhất, mỗi giải trị giá: 15.000.000 đồng.

+ 02 Giải Nhì, mỗi giải trị giá: 10.000.000 đồng.

+ 03 Giải Ba, mỗi giải trị giá: 5.000.000 đồng.

+ Một số Giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá: 2.000.000 đồng.

Cơ cấu giải thưởng được xác định dựa trên kết quả, chất lượng của tác phẩm. Quyết định của Ban Tổ chức Giải thưởng là quyết định cuối cùng.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm