rssheader

26/01/2021

Thi thử THPT quốc gia 2019 tại Hà Nội: Đề Sử không có kiến thức lớp 10

Vân Anh - 29/03/2019, 16:10 GMT+07 | Trao đổi
Thi thử THPT quốc gia 2019 tại Hà Nội: Đề Sử không có kiến thức lớp 10

Theo đánh giá của các giáo viên, đề thi của Sở GD&ĐT Hà Nội hoàn toàn phù hợp với mục tiêu khảo sát chất lượng khi ra đề. Học sinh chỉ cần nắm vững kiến thức sách giáo khoa là có thể đạt được 6, 7 điểm với đề thi này.

Đề thi môn Lịch sử của Sở GD-ĐT Hà Nội có nội dung an toàn hơn đề thi THPT quốc gia 2018 và đề thi Tham khảo 2019, có phần nhẹ nhàng với các em học sinh đang ở giai đoạn ôn thi học kỳ cũng như chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia sắp tới.

Nội dung kiến thức của đề thi bao gồm chủ yếu kiến thức lớp 12 mà học sinh đang học trên lớp: Tỉ lệ câu hỏi lớp 12 và lớp 11 tương ứng là : 95% - 5%

Phạm vi kiến thức bao gồm 10 chuyên đề lớp 12 và 2 chuyên đề lớp 11. Không có câu hỏi thuộc chương trình lớp 10. Đề thi gồm 70% kiến thức cơ bản và 30% kiến thức nâng cao Các câu hỏi khó tập trung vào các chuyên đề: Việt Nam từ năm 1945 - 1954 ; Việt Nam từ năm 1954 – 1975.

Không có chuyên đề Việt Nam từ năm 1975 - 2000, điều này phù hợp với nội dung học hiện tại trên trường của học sinh: chưa học tới phần này. Trong đề thi chính thức chắc chắn sẽ có nội dung này.

Đề có một số câu hỏi liên chuyên đề ví dụ như câu 23, 26 mã đề 001. Tỉ lệ câu hỏi nhận biết, thông hiểu so với vận dụng, vận dụng cao là 45% - 25% - 15% - 15% vì vậy học sinh không khó đạt được điểm tuyệt đối với đề thi này. Các câu vận dụng cao trong đề ít hơn về số lượng và cũng không quá khó như đề chính thức của Bộ GD-ĐT 2018.

Đề thi môn Địa lí của Sở GD-ĐT Hà Nội có nội dung kiến thức bao gồm chủ yếu kiến thức lớp 12 mà học sinh đang học trên lớp. Tỉ lệ câu hỏi lớp 12 và lớp 11 tương ứng là : 90% - 10%

Phạm vi kiến thức trong đề thi nằm trong chương trình Địa lí 11 và 12, không có nội dung lớp 10, bao gồm 5 chuyên đề lớp 12: Địa lí tự nhiên, Địa lí dân cư, Địa lí các ngành kinh tế, Địa lí vùng kinh tế, Thực hành kĩ năng Địa lí và 1 chuyên đề Địa lí lớp 11: Địa lí khu vực và quốc gia.

Đề thi gồm 60% kiến thức cơ bản và 40% kiến thức nâng cao. Các câu hỏi khó tập trung vào các chuyên đề: Địa lí vùng kinh tế, Thực hành kĩ năng Địa lí.

Đề thi có nội dung gồm toàn bộ chương trình lớp 12 và có một số câu hỏi liên chuyên đề ví dụ như câu 71 mã đề 004. Tỉ lệ câu hỏi nhận biết, thông hiểu so với vận dụng, vận dụng cao là 32,5% - 27,5% - 22,5% - 17,5% vì vậy học sinh không khó đạt được điểm 9 với đề thi này. Các câu vận dụng và vận dụng cao trong đề khó ngang với đề chính thức của Bộ GD-ĐT 2018 và đề Tham khảo 2019.

Đề thi môn Giáo dục công dân của Sở GD-ĐT Hà Nội có nội dung kiến thức bao gồm chủ yếu kiến thức lớp 12 mà học sinh đang học trên lớp: Tỉ lệ câu hỏi lớp 12 và lớp 11 tương ứng là : 90% - 10%

Phạm vi kiến thức bao gồm 6 chuyên đề lớp 12: Thực hiện pháp luật ; Công dân bình đẳng trước pháp luật  ; Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội ; Công dân với các quyền tự do cơ bản ; Công dân với các quyền dân chủ; Pháp luật với sự phát triển của công dân  và 1 chuyên đề lớp 11: Công dân với kinh tế. Không có câu hỏi thuộc chương trình lớp 10.

Đề thi gồm 60% kiến thức cơ bản và 40% kiến thức nâng cao Các câu hỏi khó tập trung vào các chuyên đề: Thực hiện pháp luật ; Công dân với các quyền dân chủ.

Không có chuyên đề Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước, điều này phù hợp với nội dung học hiện tại trên trường của học sinh: chưa học tới phần này.

Ngoài ra, không có câu hỏi thuộc chuyên đề: Pháp luật và đời sống, Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo, đây là những chuyên đề không có câu hỏi từ đề thi THPTquốc gia 2018 và đề Tham khảo 2019. Tuy nhiên, học sinh cũng không nên bỏ qua nội dung này khi ôn tập.

Đề có một số câu hỏi mang tính thời sự như vấn đề: làm giả nhãn mác hàng hóa, ô nhiễm môi trường, tội phạm công nghệ cao, ví dụ như câu 86, 87, 112 mã đề 024;

Tỉ lệ câu hỏi nhận biết, thông hiểu so với vận dụng, vận dụng cao là 37,5% - 22,5% - 22,5% - 17,5% vì vậy học sinh không khó đạt được điểm 9 với đề thi này. Các câu vận dụng cao trong đề có độ khó ngang đề chính thức của Bộ GD-ĐT 2018.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm