Tiêu điểm | Có nên định hướng nghề nghiệp sớm cho người trẻ bậc THPT

GD&TĐ - Tiêu điểm có nên định hướng nghề nghiệp sớm cho người trẻ bậc THPT sẽ giúp các bạn có một định hướng nghề nghiệp trong tương lai.