rssheader

29/10/2020

Hà Nội siết chặt quản lý PCCC chung cư, nhà cao tầng

Đăng Chung - 01/03/2019, 11:39 GMT+07 | Thời sự
Tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn TP. Hà Nội. Tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn TP. Hà Nội.

Để triển khai kế hoạch, trong năm 2019 Hà Nội sẽ triển khai thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) chung của thành phố gắn với quy hoạch phát triển các khu chung cư, nhà cao tầng. Đồng thời, tuyên truyền, giáo dục pháp luật và kiến thức về PCCC&CNCH, xây dựng phong trào toàn dân PCCC&CNCH.

Nâng cao hiệu quả công tác PCCC&CNCH, trong đó giao Công an thành phố thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban, trực chỉ huy, trực tiếp nhận và xử lý thông tin báo cháy 24/24h; sẵn sàng về lực lượng, phương tiện, phương án và các điều kiện để ứng phó kịp thời khi có cháy, nổ xảy ra.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tham mưu xây dựng và tổ chức diễn tập các phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, xử lý các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn lớn, phức tạp tại các cơ sở trọng điểm, cơ sở có nguy hiểm cháy nổ cao.

Trong năm 2019, tham mưu tổ chức diễn tập ít nhất 01 phương án CC&CNCH cấp thành phố tại 01 khu chung cư cao tầng, có huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý nhà nước trong thẩm duyệt, nghiệm thu và xác nhận điều kiện an toàn về PCCC&CNCH các dự án khu chung cư, nhà cao tầng; Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo về PCCC&CNCH và nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ về PCCC&CNCH.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm