rssheader

17/04/2021

Chủ tịch Quốc hội: Các thành viên Chính phủ cần trả lời chất vấn đúng trọng tâm câu hỏi

Minh Phong - 06/11/2019, 09:59 GMT+07 | Thời sự
Chủ tịch Quốc hội: Các thành viên Chính phủ cần trả lời chất vấn đúng trọng tâm câu hỏi

Trước khi bước vào nội dung chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có bài phát biểu. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các thành viên Chính phủ trả lời chất vấn đúng trọng tâm câu hỏi.

Theo Chủ tịch Quốc hội, tại kỳ họp này, Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn đối với các vấn đề thuộc 4 lĩnh vực: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông.

Trách nhiệm trả lời chính thuộc các Bộ trưởng: Nguyễn Xuân Cường, Trần Tuấn Anh, Lê Vĩnh Tân và Nguyễn Mạnh Hùng. Cùng tham gia trả lời, có các Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách lĩnh vực và các Bộ trưởng, Trưởng ngành liên quan.

Cuối phiên chất vấn, Thủ tướng Chính phủ sẽ trực tiếp báo cáo, giải trình một số vấn đề thuộc trách nhiệm chung của Chính phủ và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Phiên chất vấn được phát thanh và truyền hình trực tiếp trên Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam để cử tri và Nhân dân theo dõi, giám sát.

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội, tại kỳ họp này, Quốc hội tiếp tục áp dụng cách thức tiến hành chất vấn như các kỳ họp trước. Cụ thể: Mỗi Bộ trưởng có 5 phút báo cáo trước phiên chất vấn; mỗi lượt chất vấn có từ 3 đến 5 đại biểu đặt câu hỏi, mỗi đại biểu hỏi 1 phút, Bộ trưởng trả lời không quá 3 phút đối với 1 nội dung chất vấn.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội nêu câu hỏi ngắn gọn, đúng phạm vi chất vấn; trong quá trình chất vấn, đại biểu có thể tranh luận khi thấy chưa thỏa đáng, thời gian tranh luận không quá 2 phút.

Các thành viên Chính phủ, trưởng ngành trả lời thẳng thắn, đúng trọng tâm câu hỏi và có giải pháp, lộ trình cụ thể để thực hiện.

Kết thúc phiên chất vấn, Quốc hội sẽ ban hành nghị quyết để Chính phủ, các bộ, ngành triển khai thực hiện và làm cơ sở để các cơ quan Quốc hội, đại biểu Quốc hội, cử tri và Nhân dân theo dõi, giám sát.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm