Thiên đường của đa dạng sinh học đang cháy rừng không kiểm soát
Thiên đường của đa dạng sinh học đang cháy rừng không kiểm soát
Thiên đường của đa dạng sinh học đang cháy rừng không kiểm soát
Thiên đường của đa dạng sinh học đang cháy rừng không kiểm soát
Thiên đường của đa dạng sinh học đang cháy rừng không kiểm soát
Thiên đường của đa dạng sinh học đang cháy rừng không kiểm soát
Thiên đường của đa dạng sinh học đang cháy rừng không kiểm soát
Thiên đường của đa dạng sinh học đang cháy rừng không kiểm soát
Thiên đường của đa dạng sinh học đang cháy rừng không kiểm soát
Thiên đường của đa dạng sinh học đang cháy rừng không kiểm soát
Thiên đường của đa dạng sinh học đang cháy rừng không kiểm soát
Thiên đường của đa dạng sinh học đang cháy rừng không kiểm soátThiên đường của đa dạng sinh học đang cháy rừng không kiểm soátThiên đường của đa dạng sinh học đang cháy rừng không kiểm soátThiên đường của đa dạng sinh học đang cháy rừng không kiểm soátThiên đường của đa dạng sinh học đang cháy rừng không kiểm soátThiên đường của đa dạng sinh học đang cháy rừng không kiểm soátThiên đường của đa dạng sinh học đang cháy rừng không kiểm soátThiên đường của đa dạng sinh học đang cháy rừng không kiểm soátThiên đường của đa dạng sinh học đang cháy rừng không kiểm soátThiên đường của đa dạng sinh học đang cháy rừng không kiểm soátThiên đường của đa dạng sinh học đang cháy rừng không kiểm soát

Thiên đường của đa dạng sinh học đang cháy rừng không kiểm soát

GD&TĐ - Vùng đất ngập nước Pantanal ở phía tây Brazil, nổi tiếng là thiên đường của đa dạng sinh học, đang chịu những đám cháy rừng không ngớt.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Truyện ngắn: Chiếc xích đu kỳ diệu

GD&TĐ - 'Bao lâu nay tôi lầm tưởng về hạnh phúc', Olympe bắt đầu viết nhật ký với vài từ nói lên rất nhiều điều về tâm trạng hiện tại của cô.