Tăng cường phản bác các quan điểm sai trái trước Đại hội XIII của Đảng

Sáng nay (23/12), Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 12 và tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.
Phó Ban Tuyên giáo T.Ư Phan Xuân Thuỷ.
Phó Ban Tuyên giáo T.Ư Phan Xuân Thuỷ.

Định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, Phó Ban Tuyên giáo T.Ư Phan Xuân Thuỷ cho rằng, một trong những nội dung tập trung tuyên truyền là kết quả hội nghị Ban Chấp hành T.Ư 14 khóa XII vừa qua.

Theo ông Thủy, hội nghị T.Ư 14 đã thảo luận và thống nhất rất cao các nội dung mà Bộ Chính trị đề nghị tiếp thu, giải trình, hoàn chỉnh lần cuối các dự thảo và hoàn tất việc chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Bên cạnh đó, T.Ư cũng thống nhất cao với các tờ trình của Bộ Chính trị về dự kiến chương trình, nội dung Đại hội, quy chế làm việc, quy chế bầu cử tại Đại hội và khẳng định tinh thần chung là phát huy dân chủ, trí tuệ, tâm huyết của mỗi đại biểu dự Đại hội.

Đồng thời, phải thực hiện nghiêm giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, trách nhiệm cá nhân của mỗi đại biểu, đặc biệt là vai trò nêu gương của các ủy viên T.Ư khóa 12 và các trưởng đoàn.

Ông Thủy cũng cho biết, tại hội nghị, Ban Chấp hành T.Ư đã xem xét cho ý kiến tổng kết về Báo cáo tổng kết thực hiện quy chế làm việc của Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XII; Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, nhiệm kỳ Đại hội XII; Báo cáo tổng kết thực hiện quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra T.Ư khóa XII; Báo cáo những công việc quan trọng của Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau hội nghị T.Ư 13 đến hội nghị T.Ư 14 khóa XII.

Ban Chấp hành T.Ư giao Bộ Chính trị và Ủy ban Kiểm tra T.Ư nghiên cứu tiếp thu ý kiến của T.Ư, tiếp tục hoàn chỉnh các báo cáo tổng kết và bàn giao cho Ban Chấp hành T.Ư, Ủy ban Kiểm tra T.Ư khóa XIII xem xét quyết định khi sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của khóa tới.

Ông Phan Xuân Thuỷ thông tin, sau hội nghị T.Ư 14, các tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng đang tiếp tục hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội XIII. Vì vậy, ông đề nghị, công tác tuyên truyền cần chú ý từ chỉ đạo, định hướng quan trọng trong bài phát biểu khai mạc, bế mạc hội nghị của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về những kết quả nói trên.

Phó Ban Tuyên giáo T.Ư cũng đề nghị, tiếp tục tập trung, tổ chức thực hiện tốt việc tuyên truyền phục vụ Đại hội XIII của Đảng. Trong đó, tập trung nêu bật những thành tích nổi bật của đất nước sau 35 năm thực hiện đường lối Đổi mới, nhất là kế hoạch 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Ngoài ra, tập trung tuyên truyền làm nổi bật tình cảm của các tầng lớp nhân dân trong cả nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Đảng, về Đại hội XIII của Đảng.

“Từ nay đến Đại hội XIII của Đảng, vừa qua là hội nghị T.Ư 14, các thế lực thù địch, phản động và những phần tử cơ hội bất mãn chính trị sẽ gia tăng kích động, xuyên tạc, chống phá quyết liệt cả về đường lối, chính sách và nhất là công tác nhân sự của Đảng, nhằm chia rẽ sự đoàn kết trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội", ông Thủy nhấn mạnh.

Ông đề nghị đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở tăng cường tham gia tuyên truyền, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, khơi dậy và củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong xã hội trước thềm Đại hội XIII.

Theo vietnamnet.vn