Đại biểu QH đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

GD&TĐ - Chiều 10/11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ mười, Quốc hội đã tiến hành thảo luận ở tổ về các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Quang cảnh buổi thảo luận tại tổ của Đoàn Hà Nội chiều 10-11.
Quang cảnh buổi thảo luận tại tổ của Đoàn Hà Nội chiều 10-11.

Quan tâm xây dựng, đổi mới đội ngũ cán bộ

Thảo luận tại tổ, các đại biểu Quốc hội đánh giá cao nội dung các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; khẳng định Tiểu ban Văn kiện đã nghiêm túc, công phu nghiên cứu chuẩn bị dự thảo các văn kiện. 

Về việc Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng đề cập “xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh” và trong dự thảo lần này bổ sung “hệ thống chính trị”, đại biểu Tô Thị Bích Châu (Đoàn thành phố Hồ Chí Minh) cho rằng, điều đó khẳng định Đảng ta rất coi trọng xây dựng “kiềng 3 chân” gồm xây dựng Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Cũng theo đại biểu Tô Thị Bích Châu, trong dự thảo văn kiện lần này đưa việc “nêu gương” phải thực sự trở thành nội dung quan trọng trong phương thức lãnh đạo của Đảng, đây sẽ là đột phá, là trọng tâm then chốt. Đại biểu cũng đề nghị tiếp tục hoàn thiện thể chế trong công tác cán bộ, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền. Trong đó, việc tổ chức thực hiện phải có cơ chế rõ ràng, bởi từng nơi, từng vùng và từng lĩnh vực có sự khác nhau.

Tại tổ đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi về các dự thảo văn kiện.

Đại biểu Đào Tú Hoa (Đoàn Hà Nội) cho rằng, cần tạo môi trường đổi mới, sáng tạo trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ đi đôi với phát huy dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Đại biểu nhấn mạnh, công tác cán bộ có vị trí đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nếu nói xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt thì việc xây dựng và đổi mới cán bộ là khâu then chốt của nhiệm vụ then chốt.

Dẫn thực tế có rất nhiều cán bộ chỉ xác định làm việc “tròn vai” vì sợ sai, đại biểu Đào Thanh Hải (Đoàn Hà Nội) góp ý, các dự thảo văn kiện cần nhấn mạnh hơn tới vấn đề bảo vệ cán bộ có tư tưởng, cách làm đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Làm rõ các khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội

Đại biểu Nguyễn Anh Trí (Đoàn Hà Nội) bày tỏ sự đồng tình về 3 đột phá chiến lược về thể chế, nguồn nhân lực và hạ tầng được nêu trong dự thảo. Đại biểu đề nghị nhấn mạnh thêm quyết tâm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ biển đảo với cách làm kiên quyết, kiên trì, mềm dẻo và khôn khéo. Đồng thời, nội dung các dự thảo nên đưa ra quan điểm ưu tiên để tạo ra đột phá trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

Đóng góp ý kiến, đại biểu Trần Hoàng Ngân (Đoàn thành phố Hồ Chí Minh) cho rằng, trong các hướng đột phá của nhiệm kỳ tới, cần chú trọng thay đổi tư duy, cách làm. Từ thực tiễn quá trình xây dựng luật hiện nay cho thấy, dù đã ban hành nhiều bộ luật nhưng tính ổn định của các bộ luật chưa cao, giữa các luật vẫn còn có sự chồng chéo...

"Nếu giải quyết được bài toán thể chế và luật pháp thì sẽ tạo ra động lực tăng trưởng rất lớn”, đại biểu nói.

Nhấn mạnh đột phá về nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao, đại biểu Trần Hoàng Ngân bày tỏ băn khoăn với nội dung trong dự thảo Báo cáo chính trị có đưa ra giải pháp “Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực…”. Theo đại biểu, giải pháp căn cơ là phải bảo đảm nâng cao chất lượng giáo dục, đủ sức hội nhập quốc tế.

Đại biểu Vũ Thị Lưu Mai (Đoàn Hà Nội) đề nghị phân tích sâu sắc hơn về mục tiêu, nhiệm vụ, căn cứ, cơ sở phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới và giải pháp thực hiện; đồng thời xác định tính trọng tâm, trọng điểm trong các đột phá chiến lược; cụ thể hóa hơn các nội hàm về đổi mới thể chế trong từng lĩnh vực và rà soát lại tính bao quát, tính khả thi của một số chỉ tiêu, nhất là chỉ tiêu về tỷ lệ che phủ rừng để bảo đảm tính nhất quán trong các báo cáo.

Quan tâm tới vấn đề đổi mới sáng tạo, đại biểu Trần Thị Hiền (Đoàn Hà Nam) cho rằng, đây là chìa khóa để thực hiện các chủ trương mới của Đảng về chuyển đổi mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực khoa học công nghệ…

Vấn đề đổi mới sáng tạo rất cần được nêu thành một yêu cầu ngay trong đột phá thứ nhất về hoàn thiện thể chế, vì đổi mới sáng tạo là yêu cầu bao trùm lên mọi lĩnh vực, mà trước hết là đổi mới sáng tạo về năng lực quản trị quốc gia bằng thể chế, bằng hệ thống pháp luật cởi mở, tạo bệ phóng cho các ý tưởng sản xuất, kinh doanh có tính vượt trội.

Theo hanoimoi.com