Sở GD&ĐT Phú Yên lưu ý đơn vị trực thuộc thực hiện quyền tự chủ về tài chính

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Phú Yên vừa có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc về việc triển khai thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính năm 2019 đối với các đơn vị sự nghiệp công lập.
Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Theo đó, đối với thực hiện quyền tự chủ tài chính: Cho phép các đơn vị sự nghiệp công lập được tạm thời tiếp tục thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính năm 2019 theo phương án phân loại tự chủ (mức độ tự chủ) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt năm 2017 (tương tự như năm 2018). Đến khi Chính phủ ban hành các Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo quy định của các Nghị định mới.

Về nội dung này, Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị tiến hành đối chiếu dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và lập phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách, đề nghị kho bạc nhà nước điều chỉnh dự toán sang kinh phí thực hiện tự chủ số kinh phí đã rút dự toán chi từ đầu năm đến nay trong phạm vi dự toán chi thường xuyên đã được giao trong định mức, gửi về Sở GD&ĐT để tổng hợp báo cáo Sở tài chính điều chỉnh dự toán năm 2019 sang kinh phí thực hiện tự chủ tài chính.

Đối với dự toán kinh phí không thường xuyên, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị rà soát kỹ từng nội dung nhiệm vụ đã giao trong dự toán và đảm bảo theo nguyên tắc dự toán đã giao nhiệm vụ nào thì chỉ thực hiện đúng theo nội dung của nhiệm vụ đó, không được dùng dự toán của nhiệm vụ này chi cho nhiệm vụ khác.

Sau khi thanh toán đầy đủ các chế độ, nhiệm vụ xong, các đơn vị báo cáo tình hình thừa thiếu dự toán về Sở GD&ĐT; đồng thời phải hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ đã được giao trong dự toán, tránh trường hợp kết thúc niên độ kế toán còn số dư dự toán tại kho bạc nhà nước trong khi đó nhiệm vụ được giao chưa hoàn thành.

Trước đó, ngày 30/10/2019, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành Công văn số 5553/UBND-KT về việc giao quyền tự chủ tài chính và phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2019 đối với các đơn vị sự nghiệp công lập.