#sinh hoạt chuyên môn

24 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa ITN.

Xây dựng văn hóa góp ý

GD&TĐ - Sinh hoạt chuyên môn (SHCM) là hoạt động có kế hoạch, được duy trì thường xuyên, không thể thiếu tại các trường phổ thông.
Sinh hoạt chuyên môn cấp trường, cấp cụm được ngành giáo dục Nghệ An áp dụng thường xuyên để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp dạy học.

Giải pháp nào nâng cao năng lực giáo viên đáp ứng Chương trình mới?

GD&TĐ - Đáp ứng yêu cầu của đổi mới giáo dục, ngoài chương trình tập huấn của Bộ, Sở GD&ĐT thì giáo viên tại Nghệ An cũng nỗ lực tự bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn. Tỉnh này cũng bắt đầu triển khai mô hình trường tiên tiến với vai trò như là đầu tàu thúc đẩy giáo dục đào tạo địa phương phát triển. Cùng với đó là hỗ trợ các trường và giáo viên đại trà trong nâng cao năng lực, hiệu quả dạy học.