Phú Yên chấn chỉnh hoạt động dạy thêm khi học sinh đi học trở lại

Phú Yên chấn chỉnh hoạt động dạy thêm khi học sinh đi học trở lại

Cụ thể: chưa có giấy phép hoặc giấy phép đã hết hạn; tổ chức dạy sau 19 giờ, dạy ngày chủ nhật; tự ý thuê, hợp đồng xe đưa rước học sinh tiểu học về nhà hoặc các trung tâm giáo dục kĩ năng sống để DTHT dưới hình thức dạy kĩ năng sống - nhất là trên địa bàn thành phố Tuy Hòa; hiện tượng ép học sinh học thêm ở các cấp THPT, THCS và cả tiểu học; tổ chức dạy dưới hình thức gia sư không thu tiền để “hợp thức hóa” các quy định của pháp luật…

Nội dung này được ghi trong văn bản số 371/SGDĐT-TTr của Sở GD&ĐT Phú Yên về việc chấn chỉnh hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh.

Cũng theo văn bản này, Sở GD&ĐT yêu cầu Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố, hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT tuyên truyền, quán triệt đến từng cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và phụ huynh thực hiện việc DTHT theo đúng Công văn số 368/SGDĐTGDTrH ngày 8/5/2020 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn tạm thời việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tăng cường công tác kiểm tra (nhất là kiểm tra đột xuất) hoạt động DTHT của các tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn hoặc đơn vị quản lý, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên nếu để cán bộ quản lý, giáo viên thuộc đơn vị vi phạm hoạt động DTHT.

Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND cùng cấp chỉ đạo các xã, phường, thị trấn phối hợp với phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT thường xuyên theo dõi, kiểm tra, chấn chỉnh và kiên quyết xử lý kịp thời (nếu có) việc thực hiện DTHT trên địa bàn theo quy định.

Sở GD&ĐT yêu cầu Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Tuy Hòa chỉ đạo hiệu trưởng các trường tiểu học trực thuộc quán triệt cho giáo viên không tự ý tổ chức thuê xe đưa đón học sinh từ trường về nhà (hoặc trung tâm) để tổ chức DTHT trái quy định.

Sở GD&ĐT sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra đột xuất việc thực hiện các quy định về DTHT trên địa bàn tỉnh và xử lý nghiêm nếu có tổ chức hoặc cá nhân vi phạm.

Thông tin liên quan đến DTHT có thể phản ánh về Sở GD&ĐT (qua Thanh tra Sở), số điện thoại: 0257.3842.052, hộp thư điện tử: thanhtra@phuyen.edu.vn hoặc qua đường dây nóng của Sở GD&ĐT đã được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Sở GD&ĐT Phú Yên.

Trường Tiểu học Thịnh Quang (Hà Nội) tập huấn Mô-đun 1 chương trình giáo dục phổ thông. Ảnh: INT

Thay đổi từ hiệu trưởng

GD&TĐ - Dùng công nghệ để tạo môi trường làm việc minh bạch, hữu ích cho nhân viên và ngôi trường mình quản lý là những điều kiện cần của hiệu trưởng.
Quốc Việt (14) ghi 2 bàn tại Vòng chung kết U20 châu Á.

Nguy cơ mai một lứa cầu thủ U20 mới

GD&TĐ - Đội tuyển U20 Việt Nam đã để lại ấn tượng tại Vòng chung kết U20 châu Á và mang đến sự kỳ vọng về một thế hệ trẻ tài năng.