NÓNG 247| Năm học 2021-2022 giáo dục mầm non đạt được nhiều kết quả tích cực

GD&TĐ - Năm học 2021-2022, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên, chất lượng giáo dục các cấp học được củng cố và duy trì. Đáng chú ý, với bậc học mầm non với sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống đã thu được những kết quả tích cực.