NÓNG 247| Năm học 2022-2023: Hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách là khâu đột phá

GD&TĐ -  Năm học 2022-2023, Bộ GD&ĐT xác định hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách là khâu đột phá, là việc ưu tiên trước hết. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh điều này trong phát biểu kết luận tại Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai năm học 2022-2023.