Ngày Nước Thế giới năm 2018 - Hãy sống chan hòa với thiên nhiên

GD&TĐ - Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên Hợp Quốc về Môi trường và Phát triển được tổ chức tại Rio de Janeiro từ ngày 3 đến 14/6/1992, Liên Hợp Quốc đã ra nghị quyết lấy ngày 22/3 hàng năm là Ngày Nước thế giới, và bắt đầu được tổ chức thường niên từ năm 1993.
Ngày Nước Thế giới năm 2018 - Hãy sống chan hòa với thiên nhiên

Đây là một sự kiện quốc tế được tổ chức nhằm thu hút sự chú ý của người dân trên khắp trái đất để thấy được tầm quan trọng của tài nguyên nước - đặc biệt là các nguồn nước sạch - và góp phần tăng cường quản lý bền vững nguồn tài nguyên quý giá này.

2/3 bề mặt trái đất được bao phủ bởi nước và 97% trong đó là nước mặn, chỉ 3% là nước ngọt. Tuy nhiên, 70% lượng nước ngọt nằm trong các tảng băng ở Nam cực và Greenland. Số còn lại nằm trong bầu khí quyển, mạch nước ngầm và chỉ một tỷ lệ rất nhỏ tồn tại trên mặt đất ở sông suối.

Hiện nay, nguồn nước ngọt này cũng đã bị đe dọa trước những trận phá rừng, ô nhiễm môi trường, rác thải, biến đổi khí hậu… Nhất là tình trạng quản lý nguồn nước ở nhiều quốc gia còn kém dẫn đến tình trạng thất thoát nước ngọt, trong khi rất nhiều khu dân cư còn chưa tiếp cận được với nguồn nước sạch. Ngay như tại Việt Nam, theo thống kê của viện y học lao động và vệ sinh môi trường, 20% dân số chưa được tiếp xúc với nước sạch.

Thế nên trong ngày Nước sạch Thế giới năm ngoái, chủ đề được đưa ra là "Nước thải" (Waste water) với chiến dịch "Tại sao là nước thải?". Toàn cầu, hơn 80% nước thải xả trực tiếp ra môi trường không qua xử lý và không được tái sử dụng. Hiện hầu hết thành phố của các quốc gia đang phát triển không có đủ cơ sở hạ tầng để giải quyết vấn đề nước thải hiệu quả, bền vững. Chiến dịch này kêu gọi cộng đồng tiết kiệm nước và tái sử dụng nước thải.

Ngày Nước Thế giới năm nay với chủ đề “Nước với Thiên nhiên” (Nature for Water) hướng đến tuyên truyền, vận động và nâng cao nhận thức của cả xã hội về áp dụng các giải pháp dựa vào tự nhiên để giải quyết, ứng phó kịp thời với những thách thức về nguồn nước và biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng tăng.

Chiến dịch Ngày nước Thế giới 2018 được phối hợp thực hiện bởi các tổ chức: Công ước về Đa dạng sinh học; Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên Hợp Quốc (UNESCO); Môi trường Liên Hợp Quốc, với sự hỗ trợ của các thành viên và các đối tác của Liên Hợp Quốc. Chiến dịch ngày Nước Thế giới năm 2018 nhấn mạnh các giải pháp về nước dựa vào thiên nhiên, cách thức thực hiện chính sách và thực tiễn trong việc quản lý tài nguyên nước. Cũng để người dân thấy rõ hơn tầm quan trọng của nước, nhất là nguồn nước sạch để chung tay quản lý bền vững nguồn tài nguyên quý giá này.