Mỹ tặng máy bay vận tải C-130H Hercules cho đồng minh thân thiết
Mỹ tặng máy bay vận tải C-130H Hercules cho đồng minh thân thiết
Mỹ tặng máy bay vận tải C-130H Hercules cho đồng minh thân thiết
Mỹ tặng máy bay vận tải C-130H Hercules cho đồng minh thân thiết
Mỹ tặng máy bay vận tải C-130H Hercules cho đồng minh thân thiết
Mỹ tặng máy bay vận tải C-130H Hercules cho đồng minh thân thiết
Mỹ tặng máy bay vận tải C-130H Hercules cho đồng minh thân thiết
Mỹ tặng máy bay vận tải C-130H Hercules cho đồng minh thân thiết
Mỹ tặng máy bay vận tải C-130H Hercules cho đồng minh thân thiết
Mỹ tặng máy bay vận tải C-130H Hercules cho đồng minh thân thiết
Mỹ tặng máy bay vận tải C-130H Hercules cho đồng minh thân thiếtMỹ tặng máy bay vận tải C-130H Hercules cho đồng minh thân thiếtMỹ tặng máy bay vận tải C-130H Hercules cho đồng minh thân thiếtMỹ tặng máy bay vận tải C-130H Hercules cho đồng minh thân thiếtMỹ tặng máy bay vận tải C-130H Hercules cho đồng minh thân thiếtMỹ tặng máy bay vận tải C-130H Hercules cho đồng minh thân thiếtMỹ tặng máy bay vận tải C-130H Hercules cho đồng minh thân thiếtMỹ tặng máy bay vận tải C-130H Hercules cho đồng minh thân thiếtMỹ tặng máy bay vận tải C-130H Hercules cho đồng minh thân thiếtMỹ tặng máy bay vận tải C-130H Hercules cho đồng minh thân thiết11

Mỹ tặng máy bay vận tải C-130H Hercules cho đồng minh thân thiết

GD&TĐ - Không quân Argentina đã được tiếp nhận những máy bay vận tải quân sự C-130H Hercules từ Mỹ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ