Mỹ nỗ lực cung cấp cho Kyiv tên lửa ATACMS mới có 'tầm bắn xa hơn'
Mỹ nỗ lực cung cấp cho Kyiv tên lửa ATACMS mới có 'tầm bắn xa hơn'
Mỹ nỗ lực cung cấp cho Kyiv tên lửa ATACMS mới có 'tầm bắn xa hơn'
Mỹ nỗ lực cung cấp cho Kyiv tên lửa ATACMS mới có 'tầm bắn xa hơn'
Mỹ nỗ lực cung cấp cho Kyiv tên lửa ATACMS mới có 'tầm bắn xa hơn'
Mỹ nỗ lực cung cấp cho Kyiv tên lửa ATACMS mới có 'tầm bắn xa hơn'
Mỹ nỗ lực cung cấp cho Kyiv tên lửa ATACMS mới có 'tầm bắn xa hơn'
Mỹ nỗ lực cung cấp cho Kyiv tên lửa ATACMS mới có 'tầm bắn xa hơn'
Mỹ nỗ lực cung cấp cho Kyiv tên lửa ATACMS mới có 'tầm bắn xa hơn'
Mỹ nỗ lực cung cấp cho Kyiv tên lửa ATACMS mới có 'tầm bắn xa hơn'Mỹ nỗ lực cung cấp cho Kyiv tên lửa ATACMS mới có 'tầm bắn xa hơn'Mỹ nỗ lực cung cấp cho Kyiv tên lửa ATACMS mới có 'tầm bắn xa hơn'Mỹ nỗ lực cung cấp cho Kyiv tên lửa ATACMS mới có 'tầm bắn xa hơn'Mỹ nỗ lực cung cấp cho Kyiv tên lửa ATACMS mới có 'tầm bắn xa hơn'Mỹ nỗ lực cung cấp cho Kyiv tên lửa ATACMS mới có 'tầm bắn xa hơn'Mỹ nỗ lực cung cấp cho Kyiv tên lửa ATACMS mới có 'tầm bắn xa hơn'Mỹ nỗ lực cung cấp cho Kyiv tên lửa ATACMS mới có 'tầm bắn xa hơn'Mỹ nỗ lực cung cấp cho Kyiv tên lửa ATACMS mới có 'tầm bắn xa hơn'10

Mỹ nỗ lực cung cấp cho Kyiv tên lửa ATACMS mới có 'tầm bắn xa hơn'

GD&TĐ - Quân đội Ukraine có thể nhận được phiên bản tiên tiến nhất của tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ