Một nhiệm kỳ thành công, "nhiều sắc hồng" trên các phương diện

GD&TĐ - Tại kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIV, nhiều đại biểu đã bày tỏ sự vui mừng về một nhiệm kỳ "nhiều sắc hồng" trên các phương diện kinh tế chính trị, đời sống xã hội,…
Ảnh: VGP.
Ảnh: VGP.

Đại biểu Nguyễn Bắc Việt, đoàn Ninh Thuận đánh giá nhiệm kỳ qua là nhiệm kỳ thành công của Chính phủ, thành công đó tạo sắc hồng cho đất nước trên con đường phát triển; tăng trưởng kinh tế, chăm lo an sinh xã hội, ứng phó với dịch COVID-19,…Đây là "những sắc hồng" được thế giới nhìn nhận, làm sáng lên mục tiêu, lý tưởng đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã chọn.

Thứ hai, bên cạnh những sắc hồng đó, vẫn còn những điểm không sáng, rất mong Chính phủ quan tâm, đặc biệt là tình trạng khoảng cách giàu nghèo có chiều hướng rộng hơn; đạo đức xã hội xuống cấp đòi hỏi giải pháp thực sự căn cơ để không để tệ nạn có chiều hướng phát triển.

Thứ ba, Quốc hội đã ban hành, thông qua 72 luật, pháp lệnh và các nghị quyết, đại biểu mong muốn trong thời gian tới chất lượng các dự án luật sẽ tiếp tục được nâng lên.

Thứ tư, liên quan tới điều hành của Chính phủ, Quốc hội đã có Nghị quyết dừng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Chính phủ có Nghị quyết thực hiện và đây là cú hích để Ninh Thuận phát triển trong thời gian qua với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, có những con đường ven biển đẹp nhất nước.

Đại biểu đại diện đoàn Ninh Thuận đề nghị thời gian tới, Chính phủ tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết  về thực hiện chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Một nhiệm kỳ thành công, "nhiều sắc hồng" trên các phương diện ảnh 1
Đại biểu Lê Thanh Vân (đoàn Cà Mau)

Đại biểu Lê Thanh Vân (đoàn Cà Mau) cho rằng ở cương vị nguyên thủ quốc gia, Chủ tịch nước đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ và kiến nghị trong nhiệm kỳ mới đề nghị Chủ tịch nước quan tâm hơn nữa đến hoạt động của các cơ quan tư pháp, tiếp tục giảm tình trạng oan sai, đảm bảo tính công minh của pháp luật.

Tán thành nhiều nội dung  trong báo cáo Chính phủ, đại biểu Lê Thanh Vân chia sẻ Chính phủ nhiệm kỳ này là một Chính phủ có khát vọng vì một Việt Nam hùng cường với hình ảnh của một vị Thủ tướng xông xáo, năng động. Tính chủ động, chủ công của Chính phủ được thể hiện rất nổi bật trong phòng chống đại dịch COVID-19. Trong bối cảnh thế giới đang lúng túng ứng phó với đại dịch, Việt Nam đã có những cách thức chống dịch rất đặc biệt tự chủ và tự lực.

Trong nhiệm kỳ tới, đại biểu kiến nghị Chính phủ quan tâm đến 3 vấn đề. Một là tăng cường xây dựng thể chế, đặc biệt là công tác nhân sự. Thể chế, bộ máy tổ chức nhân sự cần phải có đột phá trong tổ chức cải cách bộ máy hành chính, nhằm đạt được những kết quả rõ nét. Đặc biệt trong điều kiện công nghệ thông tin phát triển, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động chỉ đạo điều hành. Đây phải được coi là một khâu đột phá.

Hai là Chính phủ cần quan tâm, phát huy dân chủ trên mọi lĩnh vực, trong đó cần coi trọng đặc biệt là công tác phát hiện, phát huy và trọng dụng nhân tài với tầm nhìn dài hạn. Huy động được các nguồn lực xây dựng đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Ba là Chính phủ cũng cần quan tâm, củng cố các quan hệ đạo đức văn hóa, xã hội, phậm chí pháp điển hóa để xử lý, giải quyết căn cơ tình trạng xuống cấp về đạo đức, văn hóa, lối sống.

Đại biểu Tô Ái Vang (đoàn Sóc Trăng) khẳng định nhiệm kỳ 2016-2021 có rất nhiều khó khăn. Vì thế bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của nhân dân Việt Nam càng được khẳng định. Đặc biệt là sự chủ động, tích cực, năng động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cùng với Quốc hội, các cơ quan trong hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng, vượt qua mọi khó khăn thách thức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, đạt được nhiều thành tựu quan trọng toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật, được các tầng lớp nhân dân, cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.

Đại biểu cho rằng với việc ban hành cơ chế đặc thù, thực hiện chính quyền đô thị đối với thành phố Hà Nội thành phố Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh bước đầu tạo tiền đề thúc đẩy cải cách thể chế, nhất là về tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu, lực hiệu quả, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; góp phần huy động, tập hợp nguồn lực cho sự phát triển trong giai đoạn mới.

Cô Hiền ân cần chỉ dạy học sinh.

Cô Hiền dạy giỏi

GD&TĐ - Hơn 18 năm gắn bó với nghề, cô Vũ Thị Hiền (Sơn La) được biết đến là một giáo viên dạy giỏi. Bảng thành tích mà cô "sưu tầm" cứ nhiều thêm mỗi ngày.
Ảnh minh họa: ITN

Cùng AI vươn đến ước mơ!

GD&TĐ - Chat GPT thân mến! Vào khoảng cuối năm 2022, bạn đã được công ty OpenAI cho ra mắt và ngay lập tức thu hút sự chú ý trên toàn cầu.