Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Kiến thức tinh giản môn Sinh học THPT tương đương với 8-10 tuần học

Thầy Nguyễn Thành Công, Hocmai - 02/04/2020, 09:46 GMT+7 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

Cụ thể, lớp 10: Nội dung tinh giản tương đương 8-9 bài và được khuyến khích tự đọc, tự thực hiện hoặc tích hợp các nội dung ở nhiều bài vào một chủ đề tích hợp;

Lớp 11: Nội dung tinh giản tương đương 13-14 bài và được khuyến khích tự đọc, tự thực hiện hoặc tích hợp các nội dung ở nhiều bài vào một chủ đề tích hợp;

Lớp 12: Nội dung tinh giản tương đương 6-8 bài và được khuyến khích tự đọc, tự thực hiện, tích hợp một số bài khác nhau thành 1 chủ đề chung.

Xem cụ thể điều chỉnh nội dung dạy học môn Sinh học ở THPT TẠI ĐÂY

Nội dung kiến thức còn lại sau tinh giản là các nội dung trọng tâm, cốt lõi trong hệ thống kiến thức. Một số nội dung nằm trong phần tinh giản nhưng vẫn khuyến khích học sinh tự học, tự đọc, tự thực hiện nhằm nâng cao tính chủ động của học sinh trong quá trình học tập. Các em nên tự giác tham gia vào quá trình học tập của mình một cách tích cực để không bị mất hệ thống kiến thức này.

Mặt khác, việc tinh giản này cũng giúp tập trung đánh giá vào các nội dung cốt lõi, bản chất của môn học và giảm nhẹ gánh nặng cho học sinh trong quá trình ôn thi.

Với nội dung công văn này, có thể thấy Bộ GD&ĐT không ép buộc các cơ sở giáo dục phải dạy các bài học trong bao nhiêu tiết mà chỉ điều chỉnh nội dung. Do vậy, căn cứ vào thời gian thực tế còn lại của năm học các thầy, cô giáo và các tổ bộ môn có thể lên lớp theo thời gian còn lại của năm học để đảm bảo dạy hết các nội dung sau tinh giản.

Đây có thể coi là một cơ hội tốt để các giáo viên tăng tính chủ động, sáng tạo của mình trong việc xây dựng kế hoạch dạy học và thực hiện các giờ lên lớp. Các bài giảng có thể được tích hợp thành một nội dung lớn hoặc đơn giản hóa bằng các phương pháp liệt kê hoặc giới thiệu.

Một số lưu ý với học sinh lớp 12 thi THPT quốc gia

Hệ thống kiến thức là toàn diện, có gốc mới có thể lên ngọn, do vậy các em nên chủ động, tự giác nghiên cứu, tự giác học tập có thể một hệ thống, mỗi kiến thức đều có giá trị của riêng nó.

Theo kinh nghiệm các năm trước, đề thi môn Sinh sẽ tập trung vào học kỳ I lớp 11 nên phần chuyển hóa vật chất và năng lượng trong chương trình lớp 11 vẫn phải ôn thật kỹ. Đối với chương trình lớp 12, nội dung chính trong đề thi vẫn nằm ở phần Di truyền học do vậy các em cần cố gắng ôn tập, đào sâu kiến thức và các phương pháp giải bài tập di truyền để có thể lấy điểm 9+. Đối với nội dung phần Tiến hóa và phần Sinh thái học, các em vẫn nên tự đọc, tự học và sau đó ôn tập tập trung vào các nội dung sau tinh giản.

Các câu hỏi thi phần Tiến hóa và phần Sinh thái học chủ yếu ở mức độ nhận biết, thông hiểu, hoặc ở mức độ vận dụng thực tế. Các em đặc biệt bám sát sách giáo khoa để giải quyết tốt các câu hỏi này. Đặc biệt chú ý các nội dung ôn tập còn lại sau phần giảm tải năm 2011 và nội dung còn lại sau tinh giản năm 2020.


Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm