rssheader

27/01/2021

Thống nhất nhận thức và hành động trong quản lý chất thải rắn

Hà Linh - 14/10/2019, 15:15 GMT+07 | Khoa học
Phân loại rác tại khu tập kết. Phân loại rác tại khu tập kết.

Tại cuộc họp xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc về quản lý chất thải rắn, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân, cho biết: Mục tiêu của hội nghị nhằm đánh giá đúng tình hình, thách thức và cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra đối với công tác quản lý chất thải rắn (CTR) ở nước ta, trong đó tập trung vào CTR sinh hoạt.

Qua đó, thống nhất nhận thức và hành động về các chủ trương, giải pháp trước mắt và lâu dài trong công tác quản lý CTR sinh hoạt trong thời gian tới.

Để đạt được mục tiêu này, tại hội nghị, các đại biểu sẽ tập trung trao đổi, thảo luận về các kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về CTR; hoạt động kiểm tra, đánh giá toàn diện thực trạng quản lý CTR hiện nay trên phạm vi cả nước; các mô hình quản lý chất thải sinh hoạt, công nghệ và giải pháp kỹ thuật; định hướng thống nhất quản lý CTR sinh hoạt.

Bên lề hội nghị sẽ có các gian hàng triển lãm mô hình, thiết bị, công nghệ xử lý CTR sinh hoạt để các địa phương, các cơ quan, các doanh nghiệp giới thiệu rộng rãi các thành tựu, các công nghệ mới trong lĩnh vực môi trường.

Căn cứ vào kết quả hội nghị, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ xây dựng dự thảo “Chỉ thị về các giải pháp cấp bách và lâu dài nhằm tăng cường công tác quản lý chất thải rắn” để trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành; cùng với đó Bộ cũng sẽ ban hành “Danh mục công nghệ xử lý chất thải rắn khuyến khích triển khai, áp dụng tại Việt Nam”.

Chuẩn bị cho hội nghị toàn quốc, Tổng cục Môi trường đã kiểm tra, rà soát, đánh giá công tác QLNN về chất thải rắn tại các địa phương. Đây là tài liệu quan trọng đưa ra những đánh giá, khuyến cáo về công nghệ xử lý CTR phù hợp với thực tiễn hiện nay ở nước ta.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân yêu cầu Tổng cục Môi trường nhanh chóng triển khai phối hợp với các đơn vị trong ngành và các bộ, ngành liên quan để chuẩn bị tài liệu phục vụ hội nghị.

Đây là dịp để phổ biến, định hướng chính sách và tiếp thu các ý kiến, nghiên cứu xây dựng các giải pháp trước mắt, lâu dài, tạo bước đột phá trong quản lý CTR, do vậy cần chuẩn bị chu đáo về nội dung.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm