Khai mạc triển lãm ảnh kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
GD&TĐ - Sáng 27/2, Triển lãm ảnh kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam đã khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội).
Khai mạc triển lãm ảnh kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam

Triển lãm do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch) tổ chức.

Phát biểu khai mạc Triển lãm, Thứ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh, trải qua 8 thập kỷ, Đề cương về văn hóa Việt Nam khẳng định những giá trị to lớn, đúc kết nhiều kinh nghiệm quý đối với thực tiễn xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Khai mạc triển lãm ảnh kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam ảnh 1

Triển lãm ảnh kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam giới thiệu 80 bức ảnh quý, được bố cục thành 2 phần.

Phần thứ nhất là các bức ảnh tư liệu, hầu hết là ảnh đen trắng được chụp và lưu trữ từ năm 1945 đến nay. Trong đó phải kế đến bản chụp toàn văn Đề cương về văn hóa Việt Nam in trên tạp chí Tiên phong số 1 (ra tháng 11/1945), ảnh về Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946, ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và văn nghệ sĩ.

Khai mạc triển lãm ảnh kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam ảnh 2

Phần thứ hai là ảnh về những thành tựu trong gìn giữ, phát huy giá trị di sản, bản sắc văn hoá Việt Nam và một số hoạt động văn hóa nghệ thuật nổi bật những năm gần đây.

Khai mạc triển lãm ảnh kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam ảnh 3

80 tác phẩm ảnh mang thông điệp: Xuyên suốt chiều dài lịch sử 80 năm, từ khi bản Đề cương về văn hoá ra đời đến nay, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta đã luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến vấn đề phát triển văn hoá.

Khai mạc triển lãm ảnh kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam ảnh 4

Triển lãm cũng được trưng bày tại Nhà hát Lớn Hà Nội ngày 28/2, bên lề lễ kỷ niệm và chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam.