rssheader

28/11/2020

Tăng ngân sách cho GD-ĐT, bảo đảm tối thiểu 20% tổng chi ngân sách Nhà nước

Hải Bình - 17/12/2019, 15:24 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa/INT Ảnh minh họa/INT

Về vấn đề này, Bộ GD&ĐT cho biết: Nghị quyết số 37/2004/NQ-QH11 ngày 03/12/2004 của Quốc hội đã đề ra: “Đầu tư ngân sách cho GD - ĐT đảm bảo đạt tỷ lệ 20% tổng chi ngân sách Nhà nước trước năm 2010 từ 2 - 3 năm”. Tuy nhiên, hiện nay việc xác định tỷ lệ chi ngân sách cho giáo dục còn gặp nhiều khó khăn do số liệu công khai ngân sách nhà Nước dự toán và quyết toán hàng năm chưa chi tiết số chi đầu tư cho lĩnh vực GD - ĐT và dạy nghề dẫn đến nguồn lực đầu tư cho giáo dục còn thấp.

Do vậy, để tăng cường ngân sách Nhà nước cho ngành GD - ĐT như kiến nghị của cử tri, Bộ GD&ĐT đã đề xuất bổ sung vào Luật Giáo dục 2019 quy định ngân sách Nhà nước chi cho GD - ĐT phải đảm bảo tỷ lệ tối thiểu 20% tổng chi ngân sách hàng năm để có cơ sở kiểm tra, giám sát tỷ lệ chi ngân sách cho giáo dục.

Đồng thời, vào thời điểm xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm đối với lĩnh vực giáo dục, Bộ GD&ĐT sẽ đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tăng ngân sách cho GD - ĐT để đảm bảo tối thiểu 20% trong tổng chi ngân sách Nhà nước.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm