rssheader

23/04/2021

Công bố kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp GV hạng III lên hạng II

Hải Bình - 31/12/2020, 19:25 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa/internet. Ảnh minh họa/internet.

Danh sách đi kèm quyết định gồm có 95  giáo viên công tác tại Trường ĐH Vinh, Trường ĐHSP Hà Nội, Trường PT Vùng cao Việt Bắc, Trường phổ thông Hữu Nghị T80, Trường phổ thông Hữu Nghị T78, Trường Đại học Tây Nguyên, Trường Dự bị đại học Sầm Sơn, Trường Dự bị đại học TP Hồ Chí Minh, Trường dự bị đại học dân tộc Trung ương.

Trong số này, 11 giáo viên không đạt; 84 giáo viên đạt trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng III lên hạng II năm 2020 do Bộ GD&ĐT tổ chức.

Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2020 của Bộ GD&ĐT có trách nhiệm công bố công khai và thông báo kết quả xét thăng hạng tới các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ GD&ĐT có giáo
viên dự xét để các đơn vị thông báo đến các cá nhân dự xét thăng hạng biết.

Căn cứ Quyết định công nhận kết quả xét thăng hạng của Bộ GD&ĐT, thủ trưởng các đơn vị có giáo viên dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng III lên hạng II năm 2020 quyết định bổ nhiệm
(hoặc trình cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm) vào chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng II đối với giáo viên đạt kết quả, báo cáo kết quả bổ nhiệm về Bộ GD&ĐT trước ngày 30/1/2021.

Danh sách 95 giáo viên cụ thể như sau:

 

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm