Kế toán có được sử dụng dấu hay không?

* Hỏi: Tôi làm công tác văn thư. Tôi được phân công quản lý con dấu. Công việc hàng ngày tôi vẫn làm là đóng dấu toàn bộ sổ sách, báo cáo, quyết định, chứng từ kế toán và các liệu khác... Nay hiệu trưởng giao cho cho kế toán sử dụng dấu. Theo quy định kế toán có được sử dụng dấu hay không? Nhung Nguyễn (nhungttlaocai2@gmail.com)
Công tác văn thư là lĩnh vực độc lập trong mỗi một đơn vị hành chính
Công tác văn thư là lĩnh vực độc lập trong mỗi một đơn vị hành chính

* Trả lời: Theo Điều 25, 26 Mục 4 Nghị định số: 110/2004/NĐ-CP ngày 8/4/2004 của Chính phủ “về công tác văn thư”, quy định: Quản lý và sử dụng con dấu như sau: Việc quản lý và sử dụng con dấu trong công tác văn thư được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu và các quy định của Nghị định này.

Con dấu của cơ quan, tổ chức phải được giao cho nhân viên văn thư giữ và đóng dấu tại cơ quan, tổ chức. Nhân viên văn thư có trách nhiệm thực hiện những quy định sau: Không giao con dấu cho người khác khi chưa được phép bằng văn bản của người có thẩm quyền; Phải tự tay đóng dấu vào các văn bản, giấy tờ của cơ quan, tổ chức; Chỉ được đóng dấu vào những văn bản, giấy tờ sau khi đã có chữ ký của người có thẩm quyền; Không được đóng dấu khống chỉ.

Việc sử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức và con dấu của văn phòng hay của đơn vị trong cơ quan, tổ chức được quy định như sau: Những văn bản do cơ quan, tổ chức ban hành phải đóng dấu của cơ quan, tổ chức; Những văn bản do văn phòng hay đơn vị ban hành trong phạm vi quyền hạn được giao phải đóng dấu của văn phòng hay dấu của đơn vị đó.

Dấu đóng phải rõ ràng, ngay ngắn, đúng chiều và dùng đúng mực dấu quy định. Khi đóng dấu lên chữ ký thì dấu đóng phải trùm lên khoảng 1/3 chữ ký về phía bên trái. Việc đóng dấu lên các phụ lục kèm theo văn bản chính do người ký văn bản quyết định và dấu được đóng lên trang đầu, trùm lên một phần tên cơ quan, tổ chức hoặc tên của phụ lục. Việc đóng dấu giáp lai, đóng dấu nổi trên văn bản, tài liệu chuyên ngành được thực hiện theo quy định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan quản lý ngành.

Căn cứ vào quy định nêu trên thì con dấu của cơ quan phải được giao cho nhân viên văn thư giữ và đóng dấu tại cơ quan, tổ chức.

Mọi ý kiến thắc mắc về chế độ chính sách đối với nhà giáo, bạn đọc gửi về chuyên mục Hộp thư bạn đọc - Báo Giáo dục & Thời đại: 29B, Ngô Quyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Email: bandocgdtd@gmail.com.

Ảnh minh họa.

'Chìa khóa' để làm tốt môn Lịch sử

GD&TĐ - Học sinh nên sơ đồ hoá bằng sơ đồ tư duy, dựa trên kiến thức cơ bản trong quá trình học. Đây chính là “chìa khóa” để làm bài tốt môn Lịch sử...