Hoạt hình hướng dẫn trẻ em phòng chống Covid-19 khi quay trở lại trường

Hoạt hình hướng dẫn trẻ em phòng chống Covid-19 khi quay trở lại trường

Bộ Y tế và Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) phối hợp xây dựng video hoạt hình và ngôn ngữ ký hiệu cho trẻ về khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 dành cho trẻ em Việt Nam.

Sản phẩm bao gồm một video khuyến cáo những việc bé nên và không nên làm để phòng, chống Covid-19 và một video "Một ngày đến trường của bé Linh" nhằm hướng dẫn cho các bé khi quay trở lại trường học.

Video khuyến cáo những việc bé nên và không nên làm để phòng, chống dịch Covid-19

Một ngày đến trường của bé Linh

Điều mà Bộ Y tế và UNICEF muốn hướng đến khi thực hiện những video này là nhằm phổ biến kiến thức về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho đối tượng trẻ em nói chung và nhóm trẻ em khuyết tật (trẻ khiếm thính) nói riêng.

Đồng thời, xây dựng thông điệp tránh sự kỳ thị đối với người nhiễm và người nghi ngờ mắc bệnh. Đối với trẻ cần hỗ trợ, không có thái độ xa lánh bạn bè nếu bạn mình bị ho, hắt hơi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ