rssheader

17/04/2021

Thực hiện phụ cấp chức vụ lãnh đạo cho cán bộ quản lý trên cơ sở số lớp thực tế

Hải Bình - 01/04/2021, 14:41 GMT+07 | Bạn đọc

Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, sửa đổi (hoặc bãi bỏ, thay mới) Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg quy định về phân loại, xếp hạng các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập. 

Lý do: Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, có nhiều trường sáp nhập thành trường 2 cấp, nhưng chỉ được xếp hạng theo cấp cao nhất. Vì vậy, các trường gặp khó khăn trong việc bố trí cán bộ quản lý và nhiều vấn đề khác.

Cụ thể, tại Công văn số 79/NGCBQLGD-CSNGCB ngày 15/1/2018 của Bộ GD&ĐT về chế độ làm việc của nhà giáo, việc xác định hạng trường đối với các trường phổ thông được thực hiện theo quy định tại Khoản 6 mục II Thông tư số 33/2005/TT-BGDĐT ngày 8/12/2005.

Nội dung Thông tư số 33/2005/TT-BGDĐT không phù hợp với nội dung tại Quyết định 181/2005/QĐ-TTg. Do đó, gây khó khăn cho các cơ quan, đơn vị khi xếp hạng trường; khó khăn khi thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ với cán bộ quản lý, phụ cấp trách nhiệm với giáo viên làm Tổng phụ trách Đội.

Về vấn đề này, Bộ GD&ĐT cho biết: Tiếp thu kiến nghị của cử tri, Bộ GD&ĐT đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan rà soát, nghiên cứu để chỉnh sửa các văn bản liên quan trong thời gian tới nhằm đề xuất chính sách đồng bộ phù hợp với thực tế.

Về việc xếp hạng trường hiện nay được thực hiện theo Thông tư số 33/2005/TT-BGDĐT ngày 8/12/2005 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập (Thông tư số 33/2005/TT-BGDĐT).

Kể từ khi Luật Viên chức năm 2010 và các văn bản hướng dẫn Luật có hiệu lực, việc phân loại các đơn vị sự nghiệp công lập đã phân định theo hướng tự chủ với các mức độ khác nhau. Bộ GD&ĐT đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện chế độ chính sách về phụ cấp chức vụ lãnh đạo cho cán bộ quản lý, giáo viên trên cơ sở thực tế số lớp hiện có đã được phê duyệt của từng cơ sở giáo dục.

Về phụ cấp trách nhiệm của giáo viên làm Tổng phụ trách Đội thực hiện theo quy định tại Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc với cán bộ, công chức, viên chức, mức phụ cấp trách nhiệm đối với giáo viên làm Tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh như sau: 0,3 đối với trường phổ thông hạng I; 0,2 đối với trường phổ thông hạng II; 0,1 đối với trường phổ thông hạng III.

Trong đề xuất chính sách tiền lương mới theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW đối với ngành Giáo dục, các loại phụ cấp được Bộ GD&ĐT nghiên cứu, tính toán phù hợp theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm