rssheader

13/04/2021

Tạo hành lang pháp lý cho dạy và học trực tuyến

Hải Bình - 23/12/2020, 14:17 GMT+07 | Bạn đọc
Ảnh minh họa/INT Ảnh minh họa/INT

Đồng thời, đưa ra bài học kinh nghiệm về dạy và học trực tuyến để phát huy, đây chính là cách để số hóa nền giáo dục, giảm chi phí không cần thiết và tăng sự đồng đều của chất lượng, cũng là cách góp phần chống các dịch bệnh khi phát tác.

Về nội dung này, Bộ GD&ĐT cho biết: Với giáo dục phổ thông, Bộ GD&ĐT đã tiến hành khảo sát và xây dựng dự thảo Thông tư quy định dạy học trực tuyến trong trường phổ thông để hướng dẫn các địa phương, nhà trường chủ động áp dụng hình thức này phù hợp với điều kiện cụ thể của mình.

Theo đó, cho phép nhà trường quyết định lựa chọn nội dung giảng dạy theo hình thức trực tuyến; lựa chọn loại hình học tập trực tuyến và công nhận kết quả phần nội dung học trực tuyến tương ứng với hình thức dạy học đã áp dụng. 

Với giáo dục đại học, các cơ sở giáo dục đại học có tính tự chủ cao trong việc chọn phương thức tổ chức dạy - học và không phân biệt loại hình trường công lập hay ngoài công lập. Hình thức đào tạo từ xa trong đó có đào tạo trực tuyến được luật hóa và là một trong 3 hình thức đào tạo bên cạnh hình thức chính quy, vừa làm vừa học.

Bộ GD&ĐT đang nghiên cứu để sửa đổi quy chế đào tạo các trình độ của giáo dục đại học theo hướng quy định tỷ lệ nhất định cho phép các cơ sở đào tạo chủ động xây dựng hệ thống quản lý học tập trực tuyến và chuyển đổi sang hình thức đào tạo trực tiếp kết hợp trực tuyến. Các quy chế này được ban hành sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng thúc đẩy cơ sở đào tạo quan tâm đầu tư, đổi mới phương pháp dạy và học nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng đào tạo.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm