rssheader

25/06/2021

Tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên

23/05/2020, 06:49 GMT+07 | Bạn đọc
Tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên


Bộ GD&ĐT cho biết: Thực hiện Luật BHYT, Bộ GD&ĐT đã triển khai nhiều biện pháp để tăng cường thực hiện BHYT HSSV, cụ thể như sau:

Chỉ đạo các ĐH, học viện, trường ĐH, CĐ sư phạm và trung cấp sư phạm xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai công tác BHYT cho sinh viên. Bảo đảm 100% sinh viên tham gia BHYT. Tuyên truyền, phổ biến cho sinh viên các chính sách, pháp luật về BHYT và vai trò, ý nghĩa của BHYT đối với công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe. Quản lý, sử dụng nguồn kinh phí trích lại của quỹ BHYT cho công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu theo đúng quy định tại Điều 18 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT và các quy định về quản lý tài chính hiện hành. Phối hợp với Bảo hiểm Xã hội và ngành Y tế địa phương tổ chức sơ kết, tổng kết công tác BHYT và chăm sóc sức khỏe sinh viên.

Đồng thời, đưa nội dung BHYT vào Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo ĐH hệ chính quy. Theo đó, tại Khoản 6, Điều 4 của Quy chế quy định: “Sinh viên có nhiệm vụ đóng học phí và BHYT đầy đủ, đúng thời hạn”. Phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Bộ Y tế tổ chức các hội thảo, tập huấn để tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHYT, rà soát, tháo gỡ khó khăn của các trường trong việc thực hiện BHYT HSSV.

Tuy nhiên, việc tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHYT HSSV ở một số trường còn hạn chế và chưa được quan tâm đúng mức; một bộ phận HSSV chưa hiểu rõ trách nhiệm, quyền lợi và ý nghĩa của việc tham gia BHYT; công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật BHYT chưa được thường xuyên.

Để khắc phục tình trạng trên, thời gian tới Bộ GD&ĐT sẽ chú trọng vào các giải pháp sau: Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức cho sinh viên về chính sách, pháp luật BHYT, lợi ích và trách nhiệm khi tham gia BHYT… Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra và tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách BHYT, sử dụng nguồn kinh phí trích lại từ quỹ BHYT dành cho công tác y tế trường học. Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT quy định về công tác y tế trường học và Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo ĐH hệ chính quy, trong đó có quy định về trách nhiệm đóng học phí, BHYT của HSSV.

Cùng với đó, tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất nâng mức cho vay đối với sinh viên, đặc biệt là sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, tạo điều kiện để các em có nguồn kinh phí trang trải học tập cũng như được chăm lo sức khỏe thông qua việc tham gia BHYT. Khen thưởng, biểu dương kịp thời những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác BHYT HSSV. Phê bình, nhắc nhở, xử lý các đơn vị thuộc quyền quản lý, nhất là người đứng đầu thiếu trách nhiệm trong việc tổ chức, thực hiện Luật BHYT.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm