rssheader

25/01/2021

Quy định về tham gia BHXH tự nguyện

GD&TĐ - 02/09/2020, 06:55 GMT+07 | Bạn đọc
Ảnh minh họa/INT Ảnh minh họa/INT

* Trả lời: Trong thư bạn không nêu rõ nội dung và các dữ liệu nên rất khó để chúng tôi tư vấn chính xác. Chúng tôi xin được viện dẫn Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ “Quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện” để bạn có cơ sở tham khảo và đối chiếu với trường hợp cụ thể của mình.

Cụ thể theo Điều 9 Nghị định trên quy định, người tham gia BHXH tự nguyện được chọn một trong các phương thức đóng sau đây để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất: Đóng hằng tháng; Đóng 3 tháng một lần; Đóng 6 tháng một lần; Đóng 12 tháng một lần; Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần; Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Trường hợp người tham gia BHXH đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định mà thời gian đã đóng BHXH còn thiếu trên 10 năm nếu có nguyện vọng thì tiếp tục đóng BHXH tự nguyện theo một trong các phương thức quy định tại các Điểm a, b, c, d và đ Khoản 1 Điều này cho đến khi thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm thì được đóng một lần cho những năm còn thiếu để hưởng lương hưu theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều này.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm