rssheader

06/03/2021

Quản lý chặt các khoản thu ngoài chương trình, kế hoạch

Hải Bình - 22/01/2021, 16:24 GMT+07 | Bạn đọc
Ảnh minh họa/INT Ảnh minh họa/INT

Về nội dung này, Bộ GD&ĐT cho biết: Để quản lý chặt chẽ các khoản thu ngoài chương trình, kế hoạch, Bộ GD&ĐT đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật Giáo dục 2019. Trong đó quy định: Giao Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định khung học phí hoặc mức học phí cụ thể, các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường với các cơ sở giáo dục công lập theo thẩm quyền quản lý Nhà nước về GD-ĐT trên cơ sở đề nghị của UBND cấp tỉnh; UBND cấp tỉnh quy định cơ chế thu và sử dụng, mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học do địa phương quản lý sau khi Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua; cơ sở giáo dục dân lập, tư thục được quyền chủ động xây dựng mức thu học phí và các dịch vụ khác bảo đảm bù đắp chi phí và có tích lũy hợp lý. Thực hiện công khai chi phí đào tạo và mức thu theo cam kết trong đề án thành lập trường, công khai cho từng khóa học, cấp học, từng năm học theo quy định.

Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 3/8/2018 quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân để bảo đảm chặt chẽ, minh bạch trong thực hiện xã hội hóa theo đúng quy định của pháp luật, tình trạng lạm thu đã được khắc phục. Để chấn chỉnh tình trạng các khoản thu trái quy định trong cơ sở giáo dục, hằng năm Bộ GD&ĐT đều ban hành Chỉ thị đầu năm học và công văn đề nghị  UBND tỉnh/thành phố chỉ đạo các sở, ban ngành quán triệt thực hiện nghiêm túc các khoản thu trong lĩnh vực GD-ĐT.

Bộ GD&ĐT có Công văn số 1620/BGDĐT-KHTC ngày 11/5/2020 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực GD-ĐT năm học 2019 - 2020; 2020 - 2021 và chỉ đạo điều hành giá năm 2020.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm