rssheader

22/10/2020

Nhà trường có được thu tiền cơ sở vật chất của học sinh?

GD&TĐ - 10/10/2019, 06:15 GMT+07 | Bạn đọc
Ảnh có tính chất minh họa/internet Ảnh có tính chất minh họa/internet

* Trả lời:

Ngày 15/7/2019, Bộ GD&ĐT ban hành Công văn số: 2976/BGDĐT-KHTC "Về việc thực hiện chỉ đạo điều hành giá và thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo trong năm học 2019-2020", có đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo UBND các cấp, Sở GD&ĐT và các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm, đầy đủ các nội dung đã được nêu tại Công văn số 1052/BGDĐT-KHTC ngày 18/3/2019 của Bộ GD&ĐT về việc thực hiện chỉ đạo điều hành và thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực GD-ĐT trong năm học 2019-2020.

Cụ thể, tại Khoản 5 Công văn số 1052/BGDĐT-KHTC có nêu: Cấm việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ GD&ĐT.

Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ được thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh, không được thu các khoản như:

Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; hồ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.

Việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu tặng tại các cơ sở giáo dục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 3/8/2018 của Bộ GD&ĐT về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết, việc nhà trương thu tiền có liên quan đến cơ sở vật chất là chưa phù hợp. Bạn cần kiến nghị với giáo viên chủ nhiệm, ban đại diện cha mẹ học sinh và lãnh đạo nhà trường để được giải thích thỏa đáng.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm