rssheader

24/01/2021

Nghiên cứu sửa đổi quy định về dạy thêm, học thêm

Hải Bình - 30/12/2020, 14:25 GMT+07 | Bạn đọc
Ảnh minh họa/INT Ảnh minh họa/INT

Về nội dung này, Bộ GD&ĐT cho biết: Việc quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm tại các địa phương, cơ sở giáo dục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 17/2012/TT-BGD&ĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư năm 2016 đã bỏ dịch vụ tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ra khỏi danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật này, Bộ GD&ĐT đã ban hành Quyết định 2499/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/9/2019 công bố hết hiệu lực các Điều: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của Thông tư số 17. 

Tuy nhiên, quy định tại Điều 4 Thông tư số 17 về các trường hợp không được dạy thêm vẫn còn hiệu lực. Trong đó, GV đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập không được tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường với HS mà GV đang dạy chính khóa khi chưa được sự cho phép của thủ trưởng cơ quan quản lý; nhằm bảo đảm nguyên tắc: Không cắt giảm nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khóa để đưa vào giờ dạy thêm; không dạy thêm trước những nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khóa.

Việc dạy thêm, học thêm và việc khám chữa bệnh khác nhau về đối tượng, mục đích, nguyên tắc và hệ thống pháp luật điều chỉnh nên không thể so sánh việc quản lý hoạt động của hai nội dung này.

Để nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm tại các địa phương, Bộ GD&ĐT tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND các tỉnh, thành phố tăng cường quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn; sự tham gia giám sát của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể; công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Bộ GD&ĐT cũng đang nghiên cứu, xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 17/2012/TT-BGD&ĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành quy định về dạy thêm, học thêm nhằm bảo đảm các quy định quản lý về hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường phù hợp với yêu cầu thực tiễn và các quy định của pháp luật hiện hành.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm