rssheader

24/07/2021

Nghiên cứu sửa đổi các chính sách hỗ trợ học sinh

Hải Bình - 18/06/2021, 14:10 GMT+07 | Bạn đọc
Ảnh minh họa/INT Ảnh minh họa/INT

Bộ Tài chính, Bộ GD&ĐT xem xét rà soát sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền về việc hướng dẫn chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và trường dự bị đại học dân tộc tại Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT.

Lý do: Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT được ban hành để hướng dẫn Nghị định số 75/2006/NĐ-CP, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Nghị định số 84/2020/NĐ-CP. Hơn nữa, một số nội dung hỗ trợ tại Thông tư này không còn phù hợp với thực tế hiện nay như: Chăn bông cá nhân, màn cá nhân, áo bông, chiếu cá nhân, nilon đi mưa (Khoản 4 Điều 2).

Về vấn đề này, Bộ GD&ĐT cho biết: Tiếp thu ý kiến của các cử tri, trong năm 2021, Bộ GD&ĐT tổ chức khảo sát, đánh giá và tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ (Nghị định 116).

Trên cơ sở kết quả khảo sát, đánh giá việc thực hiện Nghị định 116, Bộ GD&ĐT sẽ phối hợp với bộ, ngành liên quan tham mưu Chính phủ theo hướng tích hợp các nội dung của Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 29/5/2009 vào Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 116 và nghiên cứu sửa đổi chính sách hỗ trợ cho học sinh, dự kiến sẽ xây dựng, trình Chính phủ trong năm 2022 bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm