rssheader

25/09/2020

Đổi mới hình thức giáo dục truyền thống, lịch sử, văn hóa dân tộc

12/08/2020, 19:34 GMT+07 | Bạn đọc
Ảnh minh họa. Ảnh minh họa.

Về nội dung này, Bộ GD&ĐT cho biết: Trong thời gian qua, Bộ GD&ĐT quan tâm chỉ đạo, khuyến khích giáo viên, học sinh sáng tạo, đổi mới phương pháp, hình thức dạy và học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Đặc biệt, cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin (CNTT), nhất là cuộc cách mạng 4.0, Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo tăng cường ứng dụng CNTT trong các hoạt động giáo dục, trong đó có hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc.

Bộ GD&ĐT đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 117/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025".

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của đề án là đẩy mạnh ứng dụng CNTT, đổi mới nội dung, phương pháp dạy - học, xây dựng và thường xuyên cập nhật kho học liệu số dùng chung phục vụ giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong toàn ngành (bài giảng điện tử, học liệu số đa phương tiện, sách giáo khoa điện tử, phần mềm mô phỏng và các học liệu khác).

Nhiều giáo viên, học sinh, sinh viên (HSSV) đã ứng dụng hiệu quả phần mềm tin học, xây dựng các clip, hình ảnh mô phỏng, minh họa các bài giảng, nhân vật lịch sử để ứng dụng trong giảng dạy và học tập, mang lại hiệu quả cao trong giáo dục truyền thống, lịch sử, văn hóa dân tộc.

Bộ GD&ĐT cũng ban hành Quyết định số 3296/QĐ-BGD&ĐT ngày 30/8/2018 phê duyệt Đề án "Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với HSSV trên môi trường mạng". Trong đó, chỉ đạo cơ sở giáo dục tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống lịch sử văn hóa cho học sinh thông qua Internet, mạng xã hội, nhằm đổi mới hình thức tuyên truyền, giáo dục HSSV. Khuyến khích cơ sở giáo dục phối hợp xây dựng các phần mềm, apps về giáo dục chính trị tư tưởng cho HSSV trên môi trường mạng.

Bộ GD&ĐT cũng chỉ đạo ứng dụng CNTT, Internet trong giáo dục truyền thống, lịch sử, văn hóa dân tộc thông qua các hoạt động ngoại khóa. Từ năm 2013 đến nay, Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức thành công Cuộc thi trực tuyến "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Cuộc thi trực tuyến Olympic Mác - Lênin "Ánh sáng soi đường". Bộ GD&ĐT đồng thời chỉ đạo các sở GD&ĐT, trường đại học khuyến khích giáo viên, HSSV thực hiện clip, hình ảnh về giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa truyền thống để tổng hợp, đưa lên mạng "Tri thức số hóa Việt" của Chính phủ.

Trong thời gian tới, Bộ GD&ĐT tiếp tục đổi mới phương pháp tuyên truyền, giáo dục, thu hút sự tham gia chủ động, tích cực của HSSV. Đồng thời, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, truyền thống lịch sử văn hóa của dân tộc cho HSSV thông qua các tiết học, hoạt động trải nghiệm, chương trình trực tuyến; từ đó tăng cường nội dung giáo dục truyền thống, lịch sử, văn hóa dân tộc cho HSSV.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm