rssheader

28/11/2020

Chế độ hưởng phụ cấp ban đầu cho giáo viên?

GD&TĐ - 09/11/2019, 07:13 GMT+07 | Bạn đọc
Ảnh minh họa/INT Ảnh minh họa/INT
Đây là xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn. Tôi đã công tác tại đây đủ 5 năm và hưởng thu hút ban đầu hàng tháng. Nhưng chưa được hưởng hỗ trợ ban đầu bằng 10 tháng lương cơ bản, đối với người công tác tại vùng có điều kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Xin hỏi là tôi có được hưởng phụ cấp ban đầu hay không? Vũ Văn Lợi (vuloi***@gmail.com)

* Trả lời: Theo thư bạn viết, chúng tôi có thể hiểu bạn đang quan tâm đến trợ cấp lần đầu khi được chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn.

Tại Điều 10 Văn bản hợp nhất số: 27/VBHN-BGDĐT ngày 23/12/2014 của Bộ GD&ĐT quy định: Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục khi được luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung cho một người tại thời điểm nhận công tác, luân chuyển ghi trong quyết định luân chuyển.

UBND cấp huyện của địa phương có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết trợ cấp lần đầu và chỗ ở cho nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được chuyển đến địa phương. Chỉ thực hiện một lần mức trợ cấp quy định tại Khoản 3 Điều 9, Khoản 1 Điều này trong cả thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết, chúng tôi có thể hiểu, trường hợp của bạn là viên chức tuyển dụng về vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn để dạy học, không phải là viên chức được luân chuyển từ vùng thuận lợi đến vùng có điều kiện kinh tế khó khăn để công tác.

Do đó, trường hợp của bạn không thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp lần đầu theo quy định tại Điều 10 của Văn bản nêu trên.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm